Từ 01/7/2018: Tăng 6,92% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Chủ đề   RSS   
 • #491332 09/05/2018

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1695 lần


  Từ 01/7/2018: Tăng 6,92% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

  Tiếp theo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng năm 2018, Bộ Nội vụ trình Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130/CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT năm 1981.

  Nội dung đáng chú của Dự thảo Thông tư này như sau:

  Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ 01/7/2018 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 06/2018 x 1,0692

  Cụ thể được tính ra như sau:

  - Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.846.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.974.000 đồng/tháng

  - Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.786.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.910.000 đồng/tháng

  - Đối với các chức danh còn lại: 1.653.000 đồng/tháng x 1,0692 = 1.768.000 đồng/tháng

  Thông tư này sẽ thay thế Thông tư 04/2017/TT-BNV hiện đang áp dụng.

  Xem chi tiết Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130/CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT năm 1981 tại file đính kèm. 

  Cập nhật bởi trang_u ngày 09/05/2018 11:16:38 SA Cập nhật bởi trang_u ngày 09/05/2018 11:15:18 SA
   
  9840 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận