Trưởng thôn được hưởng phụ cấp như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #603386 19/06/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1963)
  Số điểm: 14015
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Trưởng thôn được hưởng phụ cấp như thế nào?

  Quy định về mức phụ cấp đối với trưởng thôn hàng tháng? Lương cơ sở tăng có ảnh hưởng đến phụ cấp của trưởng thôn hay không?

  Khoán phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 33 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 chức danh (bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận) được hưởng phụ cấp hàng tháng. Trường hợp Luật có quy định khác thì thực hiện theo quy định của luật đó.

  Chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thực hiện theo Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP. Theo đó, Thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:

  - Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở. Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở;

  - Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở;

  - Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì thôn, tổ dân phố quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP.được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện đó.

  Như vậy, tùy theo số hộ gia đình của thôn như thế nào, vị trí thôn cũng như tình hình an ninh trật tự của thôn mà xác định mức khoán phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách của thôn (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận).

  Ở đây chỉ là mức khoán cho thôn còn cụ thể mức phụ cấp đối với mỗi chức danh là bao nhiêu còn phụ thuộc vào văn bản của địa phương quy định.

  Theo đó, căn cứ vào quỹ phụ cấp được ngân sách Trung ương khoán cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định và nguồn kinh phí ngân sách chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương; các quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của từng cấp xã, từng thôn, tổ dân phố, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo nhằm khuyến khích người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

  Lương cơ sở tăng có ảnh hưởng đến phụ cấp của trưởng thôn hay không?

  Mức khoán phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo mức lương cơ sở. Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực thì mức lương cơ sở mới áp dụng là 1.800.000 đồng thì sẽ làm tăng mức hưởng của người hoạt động không chuyên trách ở thôn. Tuy nhiên cũng cần lưu ý là Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có đầu có hiệu lực từ ngày 01/08/2023.

   
  462 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận