Trường hợp nào người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không cần đóng bảo hiểm xã hội

Chủ đề   RSS   
 • #537895 30/01/2020

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1027)
  Số điểm: 7210
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 139 lần


  Trường hợp nào người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không cần đóng bảo hiểm xã hội

  Theo Khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:
  "...

  2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.
  ..."

  The quy định trên thì người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đảm bảo điều kiện theo quy định trên sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy trường hợp nào người lao động nước ngoài không cần phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc này?

  Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2018/NĐ-CPquy định như sau:

  "2. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

  b) Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động."
   

  Khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định như sau: "Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng."

   

   

   
  901 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận