Trường hợp có nhiều di chúc được quy định tại Điều 667 BLDS 2005 và BLDS 2015

Chủ đề   RSS   
 • #598438 31/01/2023

  nitrum01
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (302)
  Số điểm: 2347
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 41 lần


  Trường hợp có nhiều di chúc được quy định tại Điều 667 BLDS 2005 và BLDS 2015

  Khoản 5 Điều 667 quy định: “Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật”.

  Quy định như trên rất dễ hiểu nhầm khi áp dụng pháp luật. Giả sử nếu người để lại di chúc lập nhiều di chúc không phải đối với “một” tài sản, mà đối với “nhiều” tài sản thì giải quyết như thế nào? Theo chúng tôi, việc dùng cụm từ “một tài sản” trong trường hợp này là không chính xác, mà chỉ dùng cụm từ “tài sản” nói chung là đầy đủ nội dung thể hiện.

  Ngoài ra, trong trường hợp có nhiều bản di chúc nhưng nội dung các di chúc lập sau không mâu thuẫn với nội dung di chúc lập trước thì tất cả các di chúc đều có hiệu lực nhưng khoản 5 Điều 667 lại không quy định cụ thể.

  Khoản 5 Điều 643 BLDS 2015 cũng không khắc phục khuyết điểm này.

  Mặt khác, trường hợp có nhiều di chúc nhưng không xác định được thời điểm lập và những di chúc này có nội dung khác nhau hoàn toàn thì giải quyết như thế nào là điều luật chưa quy định. Điều 652 BLDS 2005 quy định về di chúc hợp pháp như sau:

  "1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

  b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

  …".

  Nội dung di chúc không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì được coi là hợp pháp. Theo quy định tại Điều 653 BLDS 2005 thì phần ghi ngày tháng năm là phần nội dung di chúc. Việc không ghi ngày tháng năm trong di chúc không thể xem là có nội dung trái pháp luật được. Do đó, nếu di chúc không ghi ngày tháng năm mà vẫn đảm bảo các điều kiện có hiệu lực khác thì di chúc vẫn xem là hợp pháp.

  Vấn đề đặt ra là: Nếu có nhiều di chúc có nội dung khác nhau nhưng không xác định được thời điểm lập di chúc hoặc có di chúc xác định được ngày tháng năm nhưng có di chúc lại không xác định được ngày tháng năm, thì giải quyết như thế nào là điều pháp luật chưa quy định. Trong trường hợp này có được áp dụng quy định tại Điều 673 về giải thích nội dung di chúc trong trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng hay không thì BLDS cũng không quy định.

  BLDS năm 2015 vẫn giữ nguyên quy định trên tại Điều 643 và không có bổ sung gì để khắc phục khuyết điểm trên.

   

   
  556 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598722   17/02/2023

  Trường hợp có nhiều di chúc được quy định tại Điều 667 BLDS 2005 và BLDS 2015

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm định đoạt tài sản của mình cho người khác. Quy định tại Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015, người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào. Do đó, nếu người được thừa kế không thực hiện đúng nghĩa vụ như: chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý tài sản hoặc cha mẹ không muốn tặng cho tài sản cho người con này nữa thì có quyền truất quyền thừa kế của người con này và lập di chúc khác.

  Ngoài ra, theo quy định tại Điều 56 Luật Công chứng 2014, khi một di chúc được công chứng, chứng thực sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào thực hiện.

  Như vậy, bất cứ lúc nào, người lập di chúc cũng đều có quyền lập di chúc mới thay thế cho bản cũ. Do vậy, xảy ra nhiều trường hợp có nhiều bản di chúc. Pháp luật hiện hành chỉ thừa nhận bản di chúc sau cùng khi có nhiều bản di chúc cùng định đoạt đối với một tài sản. Như vậy, bản di chúc sau cùng là bản có giá trị cao nhất sau khi người lập di chúc chết và những người thừa kế phải căn cứ vào bản di chúc sau cùng này để phân chia di sản thừa kế.

   

   
  Báo quản trị |