Trường hợp có 02 bản di chúc thì bản nào hợp lệ? Nội dung di chúc không rõ ràng thì xử lý thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #611749 20/05/2024

  phucpham2205
  Top 75
  Lớp 10

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (782)
  Số điểm: 14515
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 286 lần
  SMod

  Trường hợp có 02 bản di chúc thì bản nào hợp lệ? Nội dung di chúc không rõ ràng thì xử lý thế nào?

  Đặt trường hợp người để lại di sản có 02 bản di chúc thì bản nào mới hợp lệ? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây?

  (1) Trường hợp có 02 bản di chúc thì bản nào hợp lệ?

  Căn cứ theo Điều 643 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định về hiệu lực của di chúc như sau:

  - Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế. 

  - Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc 01 phần trong trường hợp như sau: 

  + Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc.

  + Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. 

  Trường hợp nếu có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc thì một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực. 

  - Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế. Trường hợp nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn 01 phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực. 

  - Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

  - Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

  Từ dẫn chiếu quy định nêu trên, có thể thấy, trường hợp nếu như có hai di chúc thì bản di chúc được lập sau sẽ có giá trị pháp lý và nội dung di chúc đầu tiên lập sẽ được hủy bỏ.

  (2) Có thể sửa đổi di chúc đã công chứng không?

  Tại Điều 640 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định những trường hợp sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc như sau:

  - Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào. 

  - Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. 

  - Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

  Đồng thời, theo quy định tại Điều 56 Luật Công chứng 2014 thì khi một di chúc được công chứng, chứng thực sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào thực hiện.

  Như vậy, trường hợp di chúc đã được công chứng mà người lập di chúc có nguyện vọng muốn sửa đổi thì vẫn có thể tiến hành sửa đổi.

  (3) Trường hợp nội dung di chúc không thống nhất thì xử lý như thế nào?

  Tại Điều 648 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về giải thích cho nội dung di chúc như sau: 

  - Trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau, thì những người thừa kế theo di chúc phải cùng nhau giải thích nội dung di chúc dựa trên ý nguyện đích thực trước đây của người chết, có xem xét đến mối quan hệ của người chết với người thừa kế theo di chúc. Khi những người này không nhất trí về cách hiểu nội dung di chúc thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. 

  - Trường hợp có một phần nội dung di chúc không giải thích được, nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của di chúc thì chỉ phần không giải thích được không có hiệu lực. 

  Theo đó, khi một bản di chúc có những điểm không rõ ràng,không thống nhất được thì sẽ được thực hiện theo quy định như đã nêu trên.

   
  183 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận