Trung ương: Cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, sai phạm, không để hết nhiệm kỳ

Chủ đề   RSS   
 • #576620 30/10/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (248)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  Trung ương: Cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, sai phạm, không để hết nhiệm kỳ

  Đây là nội dung tại Kết luận 21-KL/TW năm 2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

  Thay thế cán bộ năng lực hạn chế, sai phạm - Minh họa

  Thay thế cán bộ năng lực hạn chế, sai phạm - Minh họa

  Ban chấp hành Trung ương yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó:

  - Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể; Gắn đánh giá cá nhân với tập thể, với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

  - Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

  Thực hiện thí điểm một số chủ trương như:

  - Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình, bí thư cấp ủy gưới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình;

  - Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiễm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

  Tổng kết việc thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng,...

  Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Chủ động phát hiện nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2025-2030 và chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa, đổi mới, ổn định, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý.

  Tải toàn văn Kết luận 21-KL/TW tại file đính kèm. 

   
  497 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #576767   31/10/2021

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1330)
  Số điểm: 10627
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 195 lần


  Việc thực hiện kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm đòi hỏi các cơ quan phải xây dựng các bộ nguồn quy hoạch tốt để có thể đảm bảo việc thay thế không làm gián đoạn các công việc. Hi vọng nhà nước nâng cáo đội ngũ cán bộ, công chức hơn nữa.

   

   
  Báo quản trị |