Trong năm 2015, các bệnh viện, trường học phải có Hội đồng quản lý

Chủ đề   RSS   
 • #407705 25/11/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Trong năm 2015, các bệnh viện, trường học phải có Hội đồng quản lý

  Trước đây, Nghị định 55/2012/NĐ-CP được ban hành nhằm quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên về cơ cấu tổ chức một đơn vị sự nghiệp công lập như thế nào đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết.

  Mới đây, Bộ Nội vụ vừa phát đi bản dự thảo Thông tư hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  >>> Đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội là gì?

  Hội đồng quản lý

  Có thể nói bộ phận này khá quan trọng trong cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập khi Hội đồng quản lý là tổ chức có thẩm quyền cao nhất trong đơn vị sự nghiệp công lập có quyền quyết định chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và công tác nhân sự, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Đồng thời, Hội đồng có trách nhiệm báo cáo định kỳ hay đột xuất cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản lý phải có tối thiểu 05 thành viên và tối đa không quá 11 thành viên.

  Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng do cấp có thẩm quyền thành lập đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm.

  Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng là 05 năm.

  Đại diện cơ quan có thẩm quyền quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập phải chiếm trên ½ số lượng thành viên Hội đồng quản lý và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

  Hội đồng quản lý phải hoạt động theo Quy chế do Bộ quản lý ngành hướng dẫn.

  Xem chi tiết tại dự thảo Thông tư hướng dẫn tư hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

   
  4020 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận