Trong hóa đơn, tên người mua có được viết không dấu và viết tắt hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #587122 30/06/2022

  nhocsaya

  Sơ sinh

  Vietnam --> Bình Phước
  Tham gia:31/01/2022
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Trong hóa đơn, tên người mua có được viết không dấu và viết tắt hay không?

  Công ty mình có nhận được một hóa đơn của công ty đối tác, tuy nhiên trên hóa đơn lại ghi tên người mua không có dấu, viết tắt một số từ, ví dụ: "Cong ty TNHH giai phap moi truong Tan An" thì không biết quy định hóa đơn điện tử theo thông tư mới hiện nay thì hóa đơn đó có hợp lệ không?

   
  465 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587123   30/06/2022

  Đối với trường hợp các đơn vị hiện nay đã áp dụng chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC thì sẽ tuân thủ quy định về hóa đơn chứng từ tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Theo đó căn cứ quy định tại khoản 4, khoản 13 Điều 10 Nghị định 123/2020NĐ-CP như sau:

  "Điều 10. Nội dung của hóa đơn
  ...
  5. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua
  a) Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
  Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.
  ...
  13. Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn
  a) Chữ viết hiển thị trên hóa đơn là tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn."

  =>> Như vậy dựa theo quy định nêu trên thì để hóa đơn hợp lệ thì phải tuân thủ các tiêu thức quy định tại Điều 10, trong đó đối với tên người bán phải được ghi đúng theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã tùy từng loại hình. Được viết tắt một số danh từ thông dụng như "Trách nhiệm hữu hạn" thành "TNHH" và trường hợp sử dụng chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.
  Theo đó trên hóa đơn ghi tên người mua "Cong ty TNHH giai phap moi truong Tan An" mà không làm sai lệch về nội dung của tên công ty thì hóa đơn vẫn được xem là hợp lệ. Trường hợp gây nhầm lẫn với các công ty khác cùng lĩnh vực như "Tân An", "Tấn An", "Tân Ân"... thì tùy trường hợp cụ thể có thể xem xét là không hợp lệ và được quy là hóa đơn có sai sót về tên người mua và phải thực hiện xử lý theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP:
  "Điều 19. Xử lý hóa đơn có sai sót
  ...
  2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:
  a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế."

  Cách xử lý là người bán phải thông báo sai sót đến người mua, không phải lập hóa đơn và thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Khoa3321 vì bài viết hữu ích
  admin (25/04/2023)