Trong các hợp đồng, giao dịch có bắt buộc phải điểm chỉ?

Chủ đề   RSS   
 • #577597 30/11/2021

  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 67 lần


  Trong các hợp đồng, giao dịch có bắt buộc phải điểm chỉ?

   
  Điều 48 Luật công chứng 2014 quy định: 
   
  " Điều 48. Ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng
   
  1. Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên.
   
  Trong trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng thì người đó có thể ký trước vào hợp đồng; công chứng viên phải đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện việc công chứng.
   
  2. Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký. Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.
   
  3. Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp sau đây:
   
  a) Công chứng di chúc;
  b) Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;
  c) Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng."
   
  Theo quy định trên, việc điểm chỉ chỉ áp dụng trong các trường hợp người tham gia hợp đồng, giao dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký, hoặc thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp cụ thể. Việc điểm chỉ là không bắt buộc trong trường hợp thông thường. Tuy nhiên, để tránh việc tranh chấp có thể phát sinh, nhiều người vẫn thường sử dụng điểm chỉ kèm với ký tên để tránh việc bị giả mạo chữ ký.
   
   
  2159 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mibietchi vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #577603   30/11/2021

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 10401
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Thật ra điểm chỉ cũng có rủi ro nên khi có người khuyết tật, không ký được tiến hành điểm chỉ thì cần có thêm người làm chứng vì sau này có thể dấu điểm chỉ bị mờ, không rõ, không xác định được chính xác người điểm chỉ là ai. Do đó mọi người cần lưu ý thêm về việc điểm chỉ này.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jellannm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2021)
 • #577907   12/12/2021

  Theo mình thấy thì mặc dù điểm chỉ là không bắt buộc, được áp dụng trong các trường hợp nhất định đã nêu trên. Tuy nhiên, đa phần các công chứng viên đều đề nghị người yêu cầu công chứng điểm chỉ đồng thời với ký vào văn bản công chứng, điều này nhằm đảm bảo tránh xảy ra tranh chấp sau này.

  Đồng thời thì mình nghĩ việc sử dụng điểm chỉ song song với việc ký tên sẽ thêm phần chắc chắn và cũng không quá phiền toái, mọi người nên thực hiện để giảm thiểu rủi ro pháp lý không đáng có

   

   
  Báo quản trị |  
 • #583416   30/04/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Trong các hợp đồng, giao dịch có bắt buộc phải điểm chỉ?

  Trong các hợp đồng giao dịch thì không bắt buộc điểm chỉ, tuy nhiên việc điểm chỉ chỉ làm tăng tính chất "xác nhận thỏa thuận" của các bên trong hợp đồng. Ngoài ra ở trường hợp trên của bạn nêu ra thì đây văn bản công chứng, nghĩa là văn bản hợp đồng, giao dịch được công chứng viên chứng nhận theo quy định. Đối với một số trường hợp như trên thì bắt buộc phải có điểm chỉ.

   
  Báo quản trị |  
 • #586297   27/06/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Trong các hợp đồng, giao dịch có bắt buộc phải điểm chỉ?

  Hiện nay, điểm chỉ là không bắt buộc chỉ được áp dụng trong các trường hợp nhất định đã được nêu trên. Tuy nhiên, hầu hết những công chứng viên đều đề nghị người yêu cầu công chứng điểm chỉ vào hợp đồng và ký ghi rõ họ tên vào văn bản công chứng. Công chứng viên làm như vậy là đúng vì sẽ tránh được tranh chấp sau này. Sử dung song song cả điểm chỉ và ký tên sẽ thêm phần chắc chắn và nó cũng không tốn nhiều thời gian nên mọi người thực hiện để giảm bớt rủi ro trong khâu làm thủ tục giấy tờ.

   
  Báo quản trị |  
 • #586328   28/06/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (868)
  Số điểm: 7472
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Trong các hợp đồng, giao dịch có bắt buộc phải điểm chỉ?

  Cảm ơn bài viết của bạn, theo Điều 634 Bộ luật dân sự điểm chỉ là một trong những cách thức mà người lập di chúc có thể lựa chọn trong trường hợp người lập di chúc có khả năng ký tên hoặc là bắt buộc trong trường hợp người lập không ký được nhưng vẫn có thể điểm chỉ được, còn theo Luật công chứng việc điểm chỉ có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong lập di chúc.

   
  Báo quản trị |  
 • #586766   29/06/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 120 lần


  Trong các hợp đồng, giao dịch có bắt buộc phải điểm chỉ?

  Cảm ơn bài viết của bạn và mình bổ sung thêm như sau:

  Căn cứ Khoản 3 Điều 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch như sau:

  3. Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực. Trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã đăng ký chữ ký mẫu tại cơ quan thực hiện chứng thực thì có thể ký trước vào hợp đồng; người thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng thực, nếu nghi ngờ chữ ký trong hợp đồng khác với chữ ký mẫu thì yêu cầu người đó ký trước mặt.

  Trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được thì phải điểm chỉ; nếu người đó không đọc được, không nghe được, không ký, không điểm chỉ được thì phải có 02 (hai) người làm chứng. Người làm chứng phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch.

  Theo quy định trên, có thể thấy trong hoạt động chứng thực hợp đồng, giao dịch việc điểm chỉ được thực hiện thay cho việc ký nếu người yêu cầu chứng thực không thể ký được.

   
  Báo quản trị |