Trợ cấp thôi việc

Chủ đề   RSS   
 • #69265 18/11/2010

  anmit

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2010
  Tổng số bài viết (36)
  Số điểm: 810
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trợ cấp thôi việc

  Trước đây làm làm việc cho một Doanh nghiệp nhà nước A được 11 năm, từ năm 1983 đến 1994, sau đó tôi chuyển công tác đến một Doanh nghiệp nhà nước B từ năm 1995 đến nay.

  Đến năm 2005 Doanh nghiệp B cổ phần hoá, năm 2006 Doanh nghiệp A cổ phần hoá . Tháng 10/2010 tôi xin chấm dứt hợp đồng lao động.

  Doanh nghiệp B đồng ý chi trả trợ cấp thôi việc cho tôi từ năm 1983 đến tháng 12/2008 và thông báo yêu cầu DN A chuyển trả tiền trợ cấp cho tôi cho thời gian công tác từ năm 1983 đến 1994 (khi nào Doanh nghiệp A trả thì Doanh nghiệp B mới thanh toán cho tôi) .

  Nhưng Doanh nghiệp A không đồng ý chi trả vì lý do nay Doanh nghiệp đã cổ phần hoá rồi không còn là Doanh nghiệp nhà nước nữa . Tôi muốn hỏi tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc từ năm 1983 đến 1994 không và Doanh nghiệp nào có trách nhiệm chi trả?

  Xin luật sư tư vấn, xin trân trọng cảm ơn
   
  5793 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #69440   19/11/2010

  manhtamvt
  manhtamvt
  Top 500
  Lớp 2

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2010
  Tổng số bài viết (363)
  Số điểm: 3287
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Theo điểm c khoản 3 mục III thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH thì công ty B phải thanh toán cho người lao động trợ cấp thôi việc từ năm 1983 đến 31/12/2008.

  Khoản 3 mục III như sau :

  "3. Hội đồng quản trị, người sử dụng lao động của công ty cổ phần có trách nhiệm:

  a) Tiếp nhận số lao động quy định tại điểm đ khoản 1 mục II Thông tư này và toàn bộ hồ sơ có liên quan của người lao động chuyển sang;

  b) Tiếp tục thực hiện những cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể đã được ký kết trước đó với người lao động theo quy định của pháp luật;

  c) Trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển sang khi người lao động đó mất việc làm, thôi việc tại công ty cổ phần, kể cả khoản trợ cấp cho thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước đó và thời gian người lao động làm việc tại công ty, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước nhưng chuyển đến công ty 100% vốn nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, mất việc làm;

  d) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động do công ty cổ phần tuyển dụng mới."

  We can do !

   
  Báo quản trị |