Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại

Chủ đề   RSS   
 • #563869 29/11/2020

  Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mại

  Theo quy định của Điều 15 Nghị định 37/2006 NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại khi thực hiện hoạt động khuyến mại dưới các hình thức Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó; Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ; Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố; Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, thì thương nhân chỉ cần gửi thông báo về chương khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

  Nội dung thông báo được quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này bao gồm:

  • Tên chương trình khuyến mại;

  • Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

  • Hình thức khuyến mại;

  • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

  • Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;

  • Khách hàng của chương trình khuyến mại;

  • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

  Kết thúc chương trình khuyến mại thương nhân phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại tại địa phương đến cơ quan quản lý nhà nước. Trường hợp Bộ Thương mại là cơ quan xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, ngoài trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại đến Bộ Thương mại, thương nhân có trách nhiệm báo cáo Sở Thương mại địa phương kết quả thực hiện khuyến mại tại địa phương nơi thương nhân thực hiện khuyến mại.

  Đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố thì trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân có trách nhiệm gửi báo cáo Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại về kết quả trúng thưởng và thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại.

   
  1092 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #563878   30/11/2020

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Vậy khuyến mại và khuyến mãi có hoàn toàn giống nhau?
   
  Khuyến mại hay khuyến mãi đều là 02 hoạt động nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích cụ thể.
   
  Tuy nhiên, thực tế hai hoạt động này có những điểm riêng biệt về bản chất, cách thức cũng như mục đích mà không ít người vẫn nhầm lẫn. 
   
  Khuyến mãi: Là hoạt động tác động đến người bán hàng (đại lý bán hàng, khách hàng trung gian, người phân phối) nhằm kích thích việc mua hàng hóa.
   
  Khuyến mại: Là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.
   

   

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |