Trình tự, thủ tục đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú và xóa đăng ký tạm trú

Chủ đề   RSS   
 • #609101 07/03/2024

  nguyenduy303
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2016
  Tổng số bài viết (318)
  Số điểm: 2359
  Cảm ơn: 37
  Được cảm ơn 54 lần


  Trình tự, thủ tục đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú và xóa đăng ký tạm trú

  Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú những thủ tục về đăng ký cư trú phổ biến hiện nay. Bài viết cung cấp các thông tin cần thiết về các thủ tục này theo quy định Luật Cư trú 2020.

  1. Điều kiện đăng ký tạm trú

  Tại Điều 27 Luật Cư trú 2020 quy định điều kiện đăng ký tạm trú của công dân như sau:

  - Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

  - Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần.

  - Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại những chỗ ở sau:

  + Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định;

  + Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định;

  + Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định;

  + Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;

  + Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  2. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Cư trú 2020, hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

  - Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 66/2023/TT-BCA);

  - Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh này được hướng dẫn tại Điều 5 Nghị định 62/2021/NĐ-CP).

  Trình tự, thủ tục đăng ký tạm trú như sau:

  - Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Việc gia hạn tạm trú được quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Cư trú 2020 như sau:

  - Trong thời hạn 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.

  - Hồ sơ, thủ tục gia hạn tạm trú thực hiện theo quy định như thủ tục đăng ký tạm trú nêu trên. Sau khi thẩm định hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin về thời hạn tạm trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Lưu ý, tham khảo chi tiết thủ tục hành chính về đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú tại Quyết định 320/QĐ-BCA năm 2024.

  3. Các trường hợp xóa đăng ký tạm trú

  Người thuộc một trong các trường hợp sau theo quy định tại Điều 29 Luật Cư trú 2020 thì bị xóa đăng ký tạm trú:

  - Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

  - Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 35 của Luật này;

  - Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

  - Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

  - Đã được đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú;

  - Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

  - Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó;

  - Người đăng ký tạm trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

  Cơ quan đã đăng ký tạm trú có thẩm quyền xóa đăng ký tạm trú và phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký tạm trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị định 62/2021/NĐ-CP.

  Đồng thời, có thể tham khảo chi tiết thủ tục hành chính xóa đăng ký tạm trú tại Quyết định 320/QĐ-BCA năm 2024.

   
  382 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận