Trình tự giải quyết khiếu nại

Chủ đề   RSS   
  • #510379 18/12/2018

    Trình tự giải quyết khiếu nại

    So sánh trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu với trình tự giải quyết khiếu nại lần 2 theo luật khiếu nại 2011.

     
    1923 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận