Trích đo địa chính trong giải phóng mặt bằng xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #344004 12/09/2014

  Trích đo địa chính trong giải phóng mặt bằng xây dựng

  Xin hỏi luật sư

  Trong xây dựng công trình khi thuê đơn vị trích đo địa chính, trích đo vẽ bản đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thì khối lượng công việc trích đo được tính như thế nào? 

  + TH1: Trích đo tổng diện tích thửa đất của hộ đó trong đó có một phần bị thu hồi

  + TH2: Riêng phần đất bị thu hồi phần đất còn lại không tính

   
  2463 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận