Tranh chấp hợp đồng mua bán đá xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #263625 23/05/2013

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3535)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4356 lần


  Tranh chấp hợp đồng mua bán đá xây dựng

  Số hiệu

  159/2006/KDTM-PT

  Tiêu đề

  Tranh chấp hợp đồng mua bán đá xây dựng

  Ngày ban hành

  17/08/2006

  Cấp xét xử

  Phúc thẩm

  Lĩnh vực

  Kinh tế

   

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  TÒA PHÚC THẨM TẠI HÀ NỘI

  ------------------

  Bản án số:159/2006/KDTM-PT

  Ngày 17/8/2006

  V/v tranh chấp hợp đồng mua bán đá xây dựng.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------------------------H.8

  NHÂN DANH

  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TÒA PHÚC THẨM

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI

  Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đình Dần;

  Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Đức Việt;

  Ông Đào Văn Tiến.

  Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Thủy, cán bộ Tòa phúc thẩm Tòa án dân tối cao tại Hà Nội.

  Ngày 17 tháng 8 năm 2006, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh tế thụ lý số29/2006/KT-PT ngày 30 tháng 6 năm 2006 về tranh chấp hợp đồng mua bán theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số2098/2006/QĐXX-QĐ ngày 31 tháng 7 năm 2006 giữa các đương sự:

  Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần; địa chỉ: xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ;

  Đại diện: Đinh Văn Minh – chức vụ: giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần.

  * Bị đơn: Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương; địa chỉ: thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ:

  Đại diện: Phạm Văn Thành – Kế toán trưởng công ty.

  * Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

  Ông Triệu Xuân Khanh – Đội trưởng đội sản xuất số 1 thuộc Công ty Hùng Vương;

  Địa chỉ: Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương – thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

  NHẬN THẤY:

  Ngày31 tháng 3 năm 2004, Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần và Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương ký hợp đồng kinh tế. Theo hợp đồng đã ký Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần đã cung cấp đá cho Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương làm đoạn đường 317 La Phù, Phú Thọ.

  Ngày 21/8/2004 hai bên thanh lý hợp đồng kinh tế đã ký. Theo biên bản thanh lý, Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần đã bán cho Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương đá các loại trị giá 494.115.600 đồng, Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương đã trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần 160.000.000 đồng, số còn lại chưa thanh toán là 334.115.600 đồng.

  Tại biên bản thanh lý, hai bên thỏa thuận “bên mua có trách nhiệm thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày hai bên đối chiếu chốt lại công nợ, nếu bên nào thực hiện sai, bên đó phải chịu bồi thường lãi suất kinh doanh 2%/tháng”.

  Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần, từ sau ngày thanh lý hợp đồng, mặc dù Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần có trên 20 lần cử người đến Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương đề nghị được thanh toán nhưng không được đáp ứng. Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần là doanh nghiệp nhỏ, chi phí sản xuất của Công ty chủ yếu trả công lao động phổ thông cho người lao động. Trong điều kiện vốn lưu động không nhiều, việc vay vốn ngân hàng rất khó khăn vì không có tài sản thế chấp, hiện nay do bị chiếm dụng vốn, công ty phải huy động vốn ở các nguồn khác với lãi suất cao nên rất khó khăn. Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh xử buộc Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương phải thanh toán nợ gốc, lãi theo thỏa thuận 2%/tháng; chi phí đi lại 4.500.000 đồng.

  Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương trình bày: Công ty xác nhận đã cùng ký hợp đồng mua bán đá xây dựng với Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần. Hợp đồng đã được thanh lý, số hàng hóa trao đổi trị giá 494.115.600 đồng, đã thanh toán 218.139.791 đồng. Hiện nay Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương còn nợ Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần số tiền 304.120.000 đồng

  Về lý do Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương chưa thanh toán được số nợ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần là vì: số đá xây dựng mua của Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần, Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương thực hiện hợp đồng với Chi cục Quản ký đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ. Công trình hoàn thành đã được nghiệm thu, song đến nay Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ vẫn còn nợ Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương 846.000.000 đồng (trong tổng giá trị Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương đã được nghiệm thu là 2.156.000.000 đồng). Công ty xin thanh toán dần từng bước cho Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần theo tiến độ thanh toán của Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ.

  Về khoản lãi, tuy biên bản thanh lý giữa Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương và Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần có thỏa thuận nếu sau 10 ngày kể từ ngày hai bên đối chiếu (21/8/2004) nếu không thanh toán phải chịu lãi suất 2%/tháng. Việc Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương vi phạm nghĩa vụ thanh toán hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần có nguyên nhân do bên thứ ba gây ra. Do đó đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần xem xét bỏ phần lãi.

  Ông Triệu Xuân Khanh – Đội trưởng, người trực tiếp thực hiện hợp đồng của Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương xác nhận các nội dung do người đại diện công ty trình bày, xác nhận số nợ gốc, xin được miễn lãi, và xin được thanh toán dần theo lịch thanh toán của Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ.

  Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tiến hành hòa giải nhưng không đạt được thỏa thuận.

  Tại bản án kinh tế thương mại sơ thẩm số 01 ngày 31/5/2006 Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ:

  Áp dụng Điều 233; Điều 57; Điều 73; Điều 231 (Luật Thương mại 1997). Áp dụng khoản 2 Điều 305 Bộ luật dân sự; Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 15 Nghị định 70/CP về án phí, lệ phí Tòa án.

  Buộc Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương phải thanh toán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần; tiền nợ gốc là 304.000.000 đồng; lãi chậm trả 1,5%/tháng, tính đến ngày tuyên án sơ thẩm là 21 tháng, 8 ngày, thành tiền là 96.236.000 đồng. Tổng số tiền Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương phải thanh toán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần là 400.236.000 đồng (bốn trăm triệu, hai trăm ba mươi sáu ngàn đồng chẵn).

  Sau khi án có hiệu lực, người được thi hành án có đơn yêu cầu bên có nghĩa vụ thanh toán, nếu không thực hiện thanh toán thì phải chịu lãi suất đối với số tiền chậm trả theo lãi suất nợ do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm thi hành án.

  Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo trong thời hạn luật định.

  Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo đề nghị được trả dần và miễn tính tiền lãi.

  Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương kháng cáo đề nghị được trả nợ dần theo tiến độ của việc Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ trả cho Công ty và xin được miễn án phí kinh tế sơ thẩm.

  Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các tài liệu chứng cứ, ý kiến của hai bên đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

  XÉT THẤY

  Căn cứ vào hợp đồng số 06 ngày 31/3/2004 giữa Công ty khai thác đá Hương Cần (tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần) với Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương (gọi tắt là Công ty xây dựng Hùng Vương) về việc Công ty khai thác đá Hương Cần bán đá làm đường cho Công ty xây dựng Hùng Vương đã đảm bảo về số lượng, quy cách phẩm chất cũng như điều kiện giao nhận vận chuyển hàng đến chân công trình.v.v.. về giá cả các loại đá hai bên đã thống nhất. Công ty khai thác đá Hương Cần đã thực hiện hợp đồng đúng với các điều khoản đã được ký kết.

  Đến ngày 21/8/2004 hai bên thanh lý hợp đồng đã ký. Theo biên bản Công ty khai thác đá Hương Cần đã bán cho Công ty xây dựng Hùng Vương đã các loại trị giá 494.115.600 đồng đã thanh toán 218.139.791 đồng. Hiện nay Công ty xây dựng Hùng Vương còn nợ Công ty khai thác đá Hương Cần số tiền là 304.120.000 đồng. Về lý do Công ty xây dựng Hùng Vương còn nợ Công ty khai thác đá Hương Cần do họ đã ký hợp đồng với Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ công trình đã được nghiệm thu nhưng Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ vẫn còn nợ họ 846.000.000 đồng (trong tổng số nghiệm thu là 2.156.000.000 đồng). Công ty xây dựng Hùng Vương xin thanh toán dần từng bước cho Công ty khai thác đá Hương Cần theo tiến độ thanh toán của Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ. Về khoản lãi tuy trong hợp đồng số 06 trên chưa đề cập nhưng tại bản thanh lý hợp đồng hai bên có thỏa thuận nếu sau 10 ngày kể từ ngày hai bên đối chiếu (21/8/2004) nếu không thanh toán phải chịu lãi suất 2%/tháng.

  Với nội dung nêu trên Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định buộc Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương phải thanh toán trả Công ty khai thác đá Hương Cần nợ gốc 304.000.000 đồng, tiền lãi chậm trả 1,5%/tháng (21 tháng 8 ngày) thành tiền 96.236.000 đồng. Tổng cộng Công ty xây dựng Hùng Vương phải trả Công ty khai thác đá Hương Cần số tiền là 400.236.000 đồng.

  Án phí sơ thẩm buộc Công ty xây dựng Hùng Vương phải nộp 14.000.000 đồng.

  Sau khi xử sơ thẩm trong thời hạn luật định Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương làm đơn kháng cáo với nội dung: việc đối chiếu thanh lý công nợ nêu trên là đúng. Sở dĩ Công ty xây dựng Hùng Vương còn nợ Công ty khai thác đá Hương Cần là vì Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ còn nợ họ 846 triệu chưa trả nên xin được thanh toán trả dần cho Công ty khai thác đá Hương Cần, đồng thời xin miễn tính lãi khoản nợ trên và đề nghị với cấp phúc thẩm cho giảm 50% án phí sơ thẩm. Tại đơn kháng cáo bổ sung Công ty xây dựng Hùng Vương vẫn có nội dung như trên. Riêng về phần án phí sơ thẩm xin được miễn nộp.

  Xét đơn kháng cáo của Công ty xây dựng Hùng Vương cấp phúc thẩm thấy: với lý do Hợp đồng tu bổ đê điều và nâng cấp đường giữa Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ (nay là Ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ) với Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương có tổng giá trị 2.156.000.000 đồng.

  Tại văn bản xác nhận ngày 02/3/2006 của Ban quản lý dự án tỉnh Phú Thọ đã xác định họ đã thanh toán cho Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương được 1.310.000.000 đồng. Phần giá trị Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương được thanh toán tiếp chỉ còn 842.153.000 đồng.

  Xét thấy với khoản tiền đã được thanh toán 1 tỷ 310 triệu đồng từ Ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ, Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương có đủ điều kiện chi trả số nợ tồn đọng 304 triệu và trả lãi cho Công ty khai thác đá Hương Cần. Việc Công ty khai thác đá Hương Cần chấp nhận bản án sơ thẩm chỉ tính lãi suất 1,5%/tháng theo sự điều chỉnh của Tòa cấp sơ thẩm và không tính phí tổn của 20 lần cử người đi đòi nợ chi phí hết 4.500.000 đồng là một sự nhượng bộ thỏa đáng.

  Cấp phúc thẩm thấy yêu cầu xin được thanh toán trả dần cho Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần theo tiến độ thanh toán của Ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ là không thể chấp nhận được. Bởi lẽ việc ai còn nợ Công ty xây dựng Hùng Vương đều không liên quan đến Công ty khai thác đá Hương Cần. Hơn thế nữa như trên đã phân tích với số tiền đã được trả Công ty cổ phần xât dựng Hùng Vương hoàn toàn đủ điều kiện thanh toán sòng phẳng, việc dây dưa kéo dài khoản nợ với các lý do trên là không thể chấp nhận được, nó ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của Công ty khai thác đá Hương Cần và làm giảm uy tín của chính Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương. Việc xin miễn tiền lãi chậm trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần cũng không được chấp nhận.

  Đối với nội dung kháng cáo xin được miễn án phí sơ thẩm. Cấp phúc thẩm thấy theo quy định của pháp luật thì việc nộp án phí là bắt buộc trừ những trường hợp được giảm, được miễn quy định riêng. Đối với Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương không thuộc đối tượng này. Bởi vậy yêu cầu xin miễn án phí cũng không được chấp nhận.

  Cấp phúc thẩm không chấp nhận toàn bộ nội dung đơn kháng cáo của Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương giữ nguyên quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm là phù hợp với quy định của pháp luật.

  Bởi các lẽ trên,

  QUYẾT ĐỊNH

  - Áp dụng khoản 1 Điều 275 Bộ luật tố tụng dân sự.

  - Không chấp nhận đơn kháng cáo của Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương.

  - Giữ nguyên quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm.

  - Căn cứ Điều 233; Điều 57; Điều 73; Điều 231 (Luật Thương mại).

  - Áp dụng khoản 2 Điều 305 Bộ luật dân sự; điểm d khoản 2 Điều 15 Nghị định 70/CP về án phí, lệ phí Tòa án.

  Xử:

  1) Buộc Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương phải thanh toán trả Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần tiền nợ gốc là 304.000.000 đồng, tiền lãi chậm trả 1,5%/tháng tính đến ngày tuyên án sơ thẩm là 21 tháng 8 ngày, thành tiền là 96.236.000 đồng. Tổng số tiền Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương phải thanh toán trả Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hương Cần là 400.236.000 đồng (bốn trăm triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn).

  2) Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương phải nộp án phí sơ thẩm là 14.000.000 đồng (mười bốn triệu đồng chẵn).

  - Các quyết định còn lại của bán án kinh tế sơ thẩm không bị kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

  - Án phí kinh tế phúc thẩm Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng chẵn).

  - Bản án kinh tế phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày

   

  tuyên án.

   

  CÁC THẨM PHÁN

  Nguyễn Đức Việt Đào Văn Tiến

  (Đã ký) (Đã ký)

  THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

  Trần Đình Dần.

  (Đã ký)

   

  Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 23/05/2013 03:56:23 CH
   
  6546 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận