Trách nhiệm khai trình việc sử dụng lao động của doanh nghiệp khi mới thành lập

Chủ đề   RSS   
 • #592985 30/10/2022

  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Trách nhiệm khai trình việc sử dụng lao động của doanh nghiệp khi mới thành lập

  Căn cứ khoản 2 Điều 12 Bộ luật Lao động 2019, khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

  Theo đó, Điều này được hướng dẫn bởi Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người sử dụng lao động khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

  Tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định 122/2020/NĐ-CP nêu rõ:

  Điều 3. Nguyên tắc phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước

  1. Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

  2. Việc phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước quy định tại các Điều 5, 6, 7 và 8 Nghị định này được thực hiện qua phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các hệ thống công nghệ thông tin.

  3. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế không yêu cầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, các thông tin về đăng ký doanh nghiệp đã được chia sẻ từ cơ quan đăng ký kinh doanh trừ tên, mã số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

  Điều 4. Hồ sơ phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

  1. Hồ sơ phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định về đăng ký doanh nghiệp.

  2. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung quy định tại Luật Doanh nghiệp và nội dung khai trình việc sử dụng lao động, kê khai phương thức đóng bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

  3. Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được quy định tại các Phụ lục I-1, I-2, I-3, I-4 và I-5 ban hành kèm theo Nghị định này. Mẫu thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện quy định tại Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Nghị định này.”

  Dựa vào các quy định trên, có thể thấy khai trình sử dụng lao động là một trong số các công việc cần thực hiện khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cũng như cơ quan nhà nước dễ dàng trong việc quản lý lao động. Ngoài ra, trong quy trình đăng ký thành lập mới này đã bao gồm nội dung khai trình việc sử dụng lao động. 

  Như vậy, trường hợp công ty đã thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định 01/2021/NĐ-CP) và Nghị định 122/2020/NĐ-CP thì sẽ không phải giải trình việc sử dụng lao động.

   
  256 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593565   01/11/2022

  ngoclua1001
  ngoclua1001

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Trách nhiệm khai trình việc sử dụng lao động của doanh nghiệp khi mới thành lập

  Cảm ơn những chia sẻ từ bạn. Việc khai trình sử dụng lao động là một quá trình quan trọng, doanh nghiệp cần tuân thủ và thực hiện theo đúng quy định khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động. Việc khai trình này sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý và quy hoạch nhân sự khi cần thiết.

   
  Báo quản trị |  
 • #594208   26/11/2022

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Trách nhiệm khai trình việc sử dụng lao động của doanh nghiệp khi mới thành lập

  Bài viết rất hay và hữu ích. Liên quan đến lĩnh vực lao động nói chung và sử dụng lao động trong doanh nghiệp nói riêng, việc khai trình sử dụng lao động là vô cùng cần thiết. Có thể thấy, tại những quy định ở Bộ luật lao động 2019 cũng như Nghị định 145/2020/NĐ-CP, pháp luật hiện hành quy định doanh nghiệp phải khai trình việc sử dụng lao động chung với công tác đăng ký doanh nghiệp. Điều này góp phần giúp cơ quan nhà nước có thể kiểm soát một cách rõ ràng, thống nhất đối với doanh nghiệp, đem lại tính hiệu quả, ổn định trong công tác quản lý.

   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn concobebee vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2022)