Trách nhiệm kê khai khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #506102 30/10/2018

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Trách nhiệm kê khai khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân

  Hỏi: Trường hợp nào bắt buộc cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn phải đi kê khai trực tiếp với cơ quan thuế, công ty không kê khai thay có được không?

  Trả lời:

  Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC:

  "Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

   

  1. Khấu trừ thuế

   

  Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

  ...

  d) Thu nhập từ đầu tư vốn

   

  Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư này."

   

  Theo đó, công ty có trách nhiệm khấu trừ (kê khai nộp thuế) cho cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn trừ trường hợp tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này:

   

  "9. Khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn.

   

  Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn."

   

   
  1846 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận