Trách nhiệm của phòng tư pháp đối với công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #553838 31/07/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Trách nhiệm của phòng tư pháp đối với công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  trách nhiệm của phòng tư pháp trong tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL do hội đồng nhân dân ban hành quy định ở điều luật nào ?
   
   
  432 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553883   31/07/2020

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Vấn đề này anh xem tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015:

  "Điều 134. Thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện

  1. Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Chậm nhất là 10 ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện đến Phòng Tư pháp để thẩm định.

  2. Thời hạn, hồ sơ, nội dung thẩm định và báo cáo thẩm định thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 121 của Luật này."


  Điều này được hướng dẫn bởi Tiểu Mục 4 Mục 2 Chương IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP.

   
  Báo quản trị |