Trách nhiệm bồi thường của người thân trong gia đình

Chủ đề   RSS   
 • #547759 31/05/2020

  vyvy2409
  Top 75
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  Trách nhiệm bồi thường của người thân trong gia đình

  Trong trường hợp khi người gây ra tai nạn giao thông và thiệt mạng. Vậy gia đình của họ có phải bồi thường cho người bị họ gây tai nạn hay không?

  Để giải đáp cho câu hỏi này, Anh/Chị có thể xem chi tiết các quy định tại Bộ luật dân sự 2015:

  Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

  1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  Điều 586. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

  1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

  2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

  Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

  3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường

  => Như vậy nếu như người gây tai nạn từ đủ 18 tuổi trở lên thì bản thân người đó phải tự chịu trách nhiệm, tự bồi thường; lúc này người đại diện theo pháp luật (gia đình) không có nghĩa vụ liên đới cùng chịu trách nhiệm với cá nhân này. 

  Nếu người gây tai nạn là người chưa thành viên hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì căn cứ theo khoản 2, 3 Điều 586 nêu trên, cha/ mẹ/ người giám hộ của người đó có nghĩa vụ lấy tài sản của mình để liên đới thực hiện nghĩa vụ bồi thường. 

   
  2177 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận