Trả lương cho người lao động khi ca làm việc từ 6 giờ chiều chủ nhật đến 6 giờ sáng thứ 2

Chủ đề   RSS   
 • #599595 28/02/2023

  Trả lương cho người lao động khi ca làm việc từ 6 giờ chiều chủ nhật đến 6 giờ sáng thứ 2

  Căn cứ Bộ Luật lao động 2019 có quy định:

  "Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

  1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
  ...
  a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

  b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
  ...
  2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

  3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
  ...
  Điều 106. Giờ làm việc ban đêm

  Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau."

  =>> Trong trường hợp này khi làm việc từ 6 giờ chiều chủ nhật đến 6 giờ sáng thứ 2 sẽ chia thành các trường hợp sau:

  - Khoản thời gian làm việc từ 6 giờ chiều đến 24 giờ tối chủ nhật được tính là làm thêm giờ theo đó khoản thời gian làm việc từ 6 giờ chiều đến 22h được xem là làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần trả lương ít nhất là 200%. Khoản thời gian làm việc từ 22h đến 24h được xem là làm thêm giờ vào ban đêm do đó phải trả ít nhất là 250% tiền lương cho người lao động

  - Khoản thời gian từ 24h đến 6h sáng thứ 2 được xem là làm việc vào ban đêm trả 100% tiền lương cộng thêm 30% tiền lương làm việc vào ban đêm cho người lao động.

  - Còn nếu khoản thời gian từ 24h đến 6h của thứ hai là ca làm việc bình thường theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động với người lao động thì mình tính làm việc ca đêm bình thường. Còn nếu khoản thời gian từ 24h đến 6h sáng thứ 2 không phải là ca làm việc bình thường theo thỏa thuận. Thì lúc này khoản thời gian từ 24h đến 6h sáng hôm sau được xem là làm thêm giờ và tiền lương lúc này trả sẽ là 150% + 30% + 20%.

   
  277 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận