Tổng hợp quy định giả phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Chủ đề   RSS   
 • #577480 29/11/2021

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 10401
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Tổng hợp quy định giả phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

  Quy định về giải phóng mặt bằng:

  Luật đất đai 2013 (từ Điều 66 đến Điều 71, trong đó Điều 69 là quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư chị xem từ Điều 74 đến Điều 94)

  Nghị định 47/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CPNghị định 06/2020/NĐ-CPNghị định 01/2017/NĐ-CP)  về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

   Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng:

  Luật đất đai 2013 (Điều 100, Điều 101)

  Điều 20 đến Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi  Khoản 18 và Khoản 19 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Ngoài ra, chị xem thêm Điều 70, 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. 

  Hồ sơ được hướng dẫn bởi Điều 8, Khoản 2, 3, 4 Điều 11, Điều 12 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi bởi Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

   
  715 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jellannm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận