Tổng hợp những loại tài sản bắt buộc phải bán thông qua đấu giá?

Chủ đề   RSS   
 • #602804 25/05/2023

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1102)
  Số điểm: 8090
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 92 lần


  Tổng hợp những loại tài sản bắt buộc phải bán thông qua đấu giá?

  Có thể nói, tài sản có thể được đem bán đấu giá theo ý chí của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì phải tuân thủ nguyên tắc về đấu giá tài sản, cụt thể có những loại tài sản bắt buộc phải bán thông qua đấu giá, cụ thể những loại tài sản đó như sau:

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluat/ẢNH BÀI VIẾT/Tổng hợp những loại tài sản bắt buộc phải bán thông qua đấu giá.png

  Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá 2016 thì các loại tài sản sau đây bắt buộc phải bán thông qua đấu giá:

  -  Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

  -  Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật.

  -  Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  -  Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

  -  Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

  -  Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  -  Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.

  -  Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

  -  Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

  -  Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

  -  Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

  -  Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

  - Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.

  - Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

  -  Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

  Tổng hợp những hành vi bị nghiêm cấm trong đấu giá tài sản?

  Căn cứ Điều 9 Luật Đấu giá 2016 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

  -  Nghiêm cấm đấu giá viên thực hiện các hành vi sau đây:

  + Cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề đấu giá của mình;

  + Lợi dụng danh nghĩa đấu giá viên để trục lợi;

  + Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

  + Hạn chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá không đúng quy định của pháp luật;

  + Vi phạm Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;

  + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

  -  Nghiêm cấm tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các hành vi sau đây:

  + Cho tổ chức khác sử dụng tên, Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức mình để hành nghề đấu giá tài sản;

  + Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

  + Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

  + Để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi;

  + Nhận bất kỳ một khoản tiền, tài sản hoặc lợi ích nào từ người có tài sản đấu giá ngoài thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật, chi phí dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận;

  + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

  - Nghiêm cấm người có tài sản đấu giá thực hiện các hành vi sau đây:

  + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

  + Nhận bất kỳ một khoản tiền, tài sản hoặc lợi ích nào từ đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá để làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

  + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

  - Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

  + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

  + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

  + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

  + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

  + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

  Trên đây là những tổng hợp các loại tài sản tài sản phải bán thông qua đấu giá đồng thời quy định về những hành vi nghiêm cấm trong hoạt động đấu giá tài sản.

   
  334 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận