Tổng hợp mức phí công chứng, chứng thực hiện hành

Chủ đề   RSS   
 • #507067 10/11/2018

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Tổng hợp mức phí công chứng, chứng thực hiện hành

  Tổng hợp mức phí công chứng, chứng thực hiện hành

  >>> Tổng hợp những loại hợp đồng/giấy tờ bắt buộc phải công chứng, chứng thực

  >>> Tất tần tật những văn bản liên quan đến công chứng (còn hiệu lực)

  Dưới đây là nội dung mình đã tổng hợp giá của công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật

  * CHỨNG THỰC

  Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực

  Mức thu phí chứng thực quy định như sau:

  Stt

  Nội dung thu

  Mức thu

  1

  Phí chứng thực bản sao từ bản chính

  2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính

  2

  Phí chứng thực chữ ký

  10.000 đồng/trường hợp. Trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản

  3

  Phí chứng thực hợp đồng, giao dịch:

   

  -

  Chứng thực hợp đồng, giao dịch

  50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

  -

  Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

  30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

  -

  Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

  25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

   

   Các đối tượng được miễn phí không phải nộp phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản.

  - Cá nhân, hộ gia đình cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

  - Hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn nông thôn;

  - Chủ trang trại;

  - Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

  - Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn, ngoại trừ các đối tượng sau: Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp khai khoáng, các cơ sở sản xuất thủy điện, nhiệt điện và các doanh nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều này nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất;

  -Doanh nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp.

  * CÔNG CHỨNG

  Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch:

  Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định:

  a) Mức thu phí đối với việc công chứng các hợp đồng, giao dịch sau đây được tính như sau:

  - Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia, tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Tính trên giá trị quyền sử dụng đất.

  - Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng trên đất: Tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất, giá trị nhà ở, công trình xây dựng trên đất.

  - Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác: Tính trên giá trị tài sản.

  - Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản: Tính trên giá trị di sản.

  - Công chứng hợp đồng vay tiền: Tính trên giá trị khoản vay.

  - Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản: Tính trên giá trị tài sản; trường hợp trong hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản có ghi giá trị khoản vay thì tính trên giá trị khoản vay.

  - Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh: Tính trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.

  TT

  Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

  Mức thu

  (đồng/trường hợp)

  1

  Dưới 50 triệu đồng

  50 nghìn

  2

  Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

  100 nghìn

  3

  Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

  0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

  4

  Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

  01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

  5

  Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

  2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

  6

  Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

  3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

  7

  Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

  5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.

  8

  Trên 100 tỷ đồng

  32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

  b) Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản:

  TT

  Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (tổng số tiền thuê)

  Mức thu

  (đồng/trường hợp)

  1

  Dưới 50 triệu đồng

  40 nghìn

  2

  Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

  80 nghìn

  3

  Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

  0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

  4

  Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

  800 nghìn đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

  5

  Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

  02 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

  6

  Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

  03 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

  7

  Từ trên 10 tỷ đồng

  05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa là 8 triệu đồng/trường hợp)

  c) Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản bán được) được tính như sau:

  TT

  Giá trị tài sản

  Mức thu

  (đồng/trường hợp)

  1

  Dưới 5 tỷ đồng

  90 nghìn

  2

  Từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng

  270 nghìn

  3

  Trên 20 tỷ đồng

  450 nghìn

   Mức phí đối với việc công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch:

  TT

  Loại việc

  Mức thu

  (đồng/trường hợp)

  1

  Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

  40 nghìn

  2

  Công chứng hợp đồng bảo lãnh

  100 nghìn

  3

  Công chứng hợp đồng ủy quyền

  50 nghìn

  4

  Công chứng giấy ủy quyền

  20 nghìn

  5

  Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (Trường hợp sửa đổi, bổ sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng mức thu tương ứng với phần tăng tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 4 Thông tư này)

  40 nghìn

  6

  Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

  25 nghìn

  7

  Công chứng di chúc

  50 nghìn

  8

  Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

  20 nghìn

  9

  Các công việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác

  40 nghìn

  4. Mức thu phí nhận lưu giữ di chúc: 100 nghìn đồng/trường hợp.

  5. Mức thu phí cấp bản sao văn bản công chứng: 05 nghìn đồng/trang, từ trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 03 nghìn đồng nhưng tối đa không quá 100 nghìn đồng/bản.

  6. Phí công chứng bản dịch: 10 nghìn đồng/trang với bản dịch thứ nhất.

  Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ 2 trở lên thu 05 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ 2; từ trang thứ 3 trở lên thu 03 nghìn đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản.

   
  38131 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  lehungliet (26/02/2019) VPLSLongTam (10/11/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận