Tổng hợp các loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #504711 15/10/2018

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 77128
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 178 lần


  Tổng hợp các loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Tổng hợp các loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  >>> Những loại giấy tờ nhà đất có giá trị pháp lý

  Khi nói đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mọi người thường nghĩ ngay đến “sổ đỏ, sổ hồng”. Nhưng đây chỉ là những loại giấy thông dụng nhất, trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất và cũng ít ai biết các loại giấy ra đời như thế nào và giá trị của nó đối với chủ sử dụng ra sao.

  Theo khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai 2013 các loại Giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước 10/12/ 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Như vậy hiện nay các loại giấy chứng nhận còn giá trị pháp lý sau:

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  - Các loại giấy tờ chứng nhận khác.

  Phân biệt sổ đỏ, sổ hồng, giấy hồng

   

  Tiêu chí

  Sổ trắng

  Sổ đỏ

  Sổ hồng

  Giấy hồng

  Tên gọi

  Các loại giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất như bằng khoán điền thổ, văn tự mua bán nhà ở,…

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sỏ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy

  Cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ; Cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam  

  UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  UBND cấp tỉnh; ngoài ra còn ủy quyền cho UBND quận, thị xã cấp sổ trong phạm vi địa bàn

  UBND cấp tỉnh; một số trường hợp uỷ quyền cho UBND cấp huyện

  Khu vực được cấp giấy

  Cả nước

  Ngoài đô thị

  Đô thị

  Cả nước

  Loại đất được cấp giấy

  Tất cả các loại đất

  Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối và đất ở nông thôn

  Đất ở đô thị

  Tất cả các loại đất

  Đối tượng được cấp giấy

  Bất kỳ ai có đủ điều kiện được cấp giấy

  Đa phần hộ gia đình

  Bất kỳ ai có đủ điều kiện được cấp giấy

  Bất kỳ ai có đủ điều kiện được cấp giấy

  GIÁ TRỊ PHÁP LÝ: Các sổ có giá trị pháp lý như nhau. Các loại sổ cũ không cần thiết phải đổi qua sổ mới. Thực tế hiện nay vẫn đang lưu hành cả 3 loại giấy tờ này, miễn là sổ thật, tất cả đều có giá trị pháp lý như nhau

  (Lưu ý: tên gọi sổ đỏ, sổ hồng, ... chỉ là cách gọi của người dân về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có trong quy định của pháp luật đất đai).

  Nhìn chung, các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất đa dạng. Thực tiễn trong các hoạt động,giao dịch đất đai để bảo vệ quyền lợi cho người dân, nhiều địa phương đã xem các loại giấy chứng nhận khác là một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất hợp pháp và có giá trị.

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  56026 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn dutiepkhac vì bài viết hữu ích
  admin (11/11/2021) hose (06/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #507218   11/11/2018

  Điều kiện để xin cấp đổi sổ trắng, sổ đỏ sang sổ hồng được quy định như sau:

  Điều 76. Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

  1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

  a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  …”

  Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ xin cấp đổi đến văn phòng đăng ký đất đai (hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nếu địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai). Hồ sơ gồm có:

  - Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (Mẫu số 10/ĐK);

  -  Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

  Căn cứ pháp lý:

  Điều 37 và Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

  - Khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #508833   29/11/2018

  nguyenducphong_123456
  nguyenducphong_123456
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2018
  Tổng số bài viết (154)
  Số điểm: 3561
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 122 lần


  Cảm ơn bạn về bài so sánh, rất hữu ích. Nhưng mình cũng có một ý kiến khác với bạn về việc sổ đỏ và sổ hồng.

  1. Hiện nay sổ hồng được cấp rộng rãi, không chỉ ở khu vực đô thị, các khu vực ngoài đô thị cũng được cấp sổ hồng, như mảnh đất mình ở một xã ở nông thôn được cấp sổ hồng. Và việc cấp sổ hồng này là do UBND cấp huyện cấp chứ không phải là cấp tỉnh.

  2. So với sổ đỏ, sổ hồng sẽ có giá trị hơn vì ngôi nhà chúng ta đang ở có giấy phép xây dựng sẽ được thêm vào sổ hồng. Trong trường hợp cần thế chấp ngân hàng thì cùng một miếng đất sổ hồng sẽ có giá trị cao hơn so với sổ đỏ

  3. Cũng còn một loại giấy tờ nữa  mình chưa thấy đề cập là sổ xanh, mong bạn có thể bổ sung thêm loại giấy tờ này về mặt quy định pháp lý cũng như thực tiễn.

   
  Báo quản trị |