Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng thống nhất dữ liệu hóa đơn điện tử, chữ ký số

Chủ đề   RSS   
 • #569296 25/03/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 533 lần


  Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng thống nhất dữ liệu hóa đơn điện tử, chữ ký số

  Thống nhất dữ liệu hóa đơn điện tử, chữ ký số - Minh họa

  Ngày 19/3/2021, Tổng cục Thuế ra Thông báo 92/TB-TCT về việc khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng theo Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hóa đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị.

  Tuân thủ theo hiệu lực thi hành của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trong thời gian từ 01/11/2020 đến 30/6/2022, Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sửa đổi bởi Nghị định 04/2014/NĐ-CP) tiếp tục có hiệu lực thi hành. Do vậy tổ chức/cá nhân có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTC.

  Thông tư 32/2011/TT-BTC không quy định về định dạng dữ liệu chung áp dụng cho hóa đơn điện tử nên mỗi đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử hiện nay có thể thiết kế các định dạng khác nhau, xây dụng công cụ hiển thị và kiểm tra thông tin hóa đơn khác nhau.

  Vì vậy, để hỗ trợ tốt hơn cho các đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 32 và công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra hóa đơn điện tử trong trường hợp hóa đơn áp dụng theo khuyến nghị của Tổng cục Thuế.

  Khuyến nghị không phải là quy định bắc buộc, gồm 2 phấn:

  Phần  I: Quy định chung bao gồm: phạm vi và đối tượng áp dụng, từ ngữ viết tắt, quy định chung về các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử.

  Phần II: Định dạng thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử bao gồm định dạng chung của hóa đơn điện tử và định dạng dữ liệu các loại hóa đơn điện tử.

  Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây.

   

   
  1129 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  admin (26/03/2021) ThanhLongLS (25/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận