Tôi có được giải quyết chế độ một lần cho công an xã không?

Chủ đề   RSS   
 • #539099 21/02/2020

  Tôi có được giải quyết chế độ một lần cho công an xã không?

  Xin chào luật sư!

  Tôi được chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây ký quyết định bổ nhiệm làm phó trưởng công an xã từ ngày 01/9/2014. Đến ngày 01/02/2020 thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, tôi đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ phó trưởng công an xã từ 01/02/2020.

  Vậy tôi có được giải quyết chế độ một lần không. Xin luật sư tư vấn.

  Trân trọng cảm ơn!

   
  796 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn DAITUPHAP vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #539854   29/02/2020

  Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 73/2009/NĐ-CP về Chế độ, chính sách đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên, nnư sau:

  Điều 7. Chế độ, chính sách đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên

  [...]

  4. Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng; khi được cử đi tập trung đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp Luật, nghiệp vụ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ phục vụ có thời hạn cho Công an nhân dân; khi đi công tác được hưởng chế độ như đối với công chức cấp xã.

  [...]

   

  Theo quy định trên thì điều kiện để đựơc hưởng trợ cấp một lần là có thời gian công tác từ đủ 15 năm trở lên và nghỉ việc vì lý do chinh đáng.

   

  Nghỉ việc vì lý do chính đáng: Do sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công tác; do hoàn cảnh gia đình có khó khăn (kinh tế khó khăn, gia đình neo đơn) hoặc ra nước ngoài để định cư, không vi phạm kỷ luật, tự nguyện xin nghỉ việc và được cấp có thẩm quyền xét, quyết định cho nghỉ việc thì được hưởng trợ cấp một lần theo quy định trên và được thực hiện đối với các trường hợp nghỉ việc kể từ ngày Pháp lệnh Công an xã có hiệu lực (từ ngày 01/7/2009).

  Công văn gửi anh tham khảo thêm:

  https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Bo-may-hanh-chinh/Cong-van-1670-BCA-V28-huong-dan-chi-tra-tro-cap-mot-lan-cho-Cong-an-xa-theo-73-2009-ND-CP-2016-317179.aspx

   

   

   
  Báo quản trị |