Tổ chức tín dụng được mua trái phiếu chưa niêm yết từ 24/4/2023 đến hết 31/12/2023

Chủ đề   RSS   
 • #602054 25/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2025)
  Số điểm: 66045
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1722 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tổ chức tín dụng được mua trái phiếu chưa niêm yết từ 24/4/2023 đến hết 31/12/2023

  Ngày 23/4/2023 NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư 03/2023/TT-NHNN quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.
   
  Theo đó, NHNN cho phép tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết từ 24/4/2023 đến hết 31/12/2023.
   
  nhnn-cho-phep-to-chuc-tin-dung-mua-trai-phieu-doanh-nghiep-chua-niem-yet-tu-2442023-den-het-31122023
   
  (1) Ngưng hiệu lực khoản 11 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN về mua, bán trái phiếu doanh nghiệp
   
  Cụ thể, khoản 11 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định về nguyên tắc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp 
   
  Trong vòng 12 tháng sau khi bán trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom (sau đây gọi là trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết).
   
  Tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán và/hoặc trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán. 
   
  Sau 12 tháng kể từ khi bán trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán và/hoặc trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán khi:
   
  - Đáp ứng các quy định khác tại Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN.
   
  - Bên mua trái phiếu doanh nghiệp này từ tổ chức tín dụng thanh toán toàn bộ số tiền mua trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm tổ chức tín dụng ký kết hợp đồng bán trái phiếu doanh nghiệp cho bên mua trái phiếu;
   
  - Doanh nghiệp phát hành trái phiếu được xếp hạng ở mức cao nhất theo quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của tổ chức tín dụng tại thời điểm gần nhất trước khi tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp.
   
  (2) Ngân hàng được mua lại trái phiếu doanh nghiệp từ 24/4/2023 đến hết 31/12/2023
   
  Trong thời gian ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN (từ ngày 24/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán;
   
  Hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom (sau đây gọi là trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết) mà tổ chức tín dụng đã bán và/hoặc trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán khi:
   
  - Đáp ứng các quy định tại Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN.
   
  - Bên mua trái phiếu doanh nghiệp này từ tổ chức tín dụng thanh toán toàn bộ số tiền mua trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm tổ chức tín dụng ký kết hợp đồng bán trái phiếu doanh nghiệp cho bên mua trái phiếu;
   
  - Doanh nghiệp phát hành trái phiếu được xếp hạng ở mức cao nhất theo quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của tổ chức tín dụng tại thời điểm gần nhất trước khi tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp.
   
  Chi tiết Thông tư 03/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 24/4/2023.
   
  191 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (04/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận