Tổ chức tín dụng cho vay với lãi suất dưới 20%/1 năm?

Chủ đề   RSS   
 • #600802 29/03/2023

  Thegalaxy

  Male
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2023
  Tổng số bài viết (59)
  Số điểm: 436
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 8 lần


  Tổ chức tín dụng cho vay với lãi suất dưới 20%/1 năm?

  Đối với mức lãi suất của tổ chức tín dụng thì không chịu mức lãi suất trần được quy định theo Bộ luật Dân sự 2015 mà các tổ chức tín dụng sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  - Đầu tiên, tổ chức tín dụng và các cá nhân có thể thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa.

  - Thứ hai, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn trong những lĩnh vực nhất định.

  - Hiện tại mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 4,5%/năm. Khách hàng cũng không bị giới hạn về hạn mức 20%/năm theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

  Như vậy, lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng không bị giới hạn ở mức lãi suất tối đa 20% của khoản tiền vay theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Vì, hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng được điều chỉnh bởi Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   
  156 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận