Tổ chức thuê Chứng chỉ kế toán viên của người khác có bị đình chỉ hoạt động không?

Chủ đề   RSS   
 • #612158 30/05/2024

  Tổ chức thuê Chứng chỉ kế toán viên của người khác có bị đình chỉ hoạt động không?

  Trường hợp tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán thuê Chứng chỉ kế toán viên của người khác không phải lao động của mình để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán thì có bị xử lý hay ảnh hưởng gì không?

  Bài viết này cung cấp quy định về vấn đề trên.

  Quy định xử phạt về hành vi thuê Chứng chỉ kế toán viên của người khác 

  Căn cứ Điều 21 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Chứng chỉ kế toán viên, Chứng chỉ kiểm toán viên

  - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi sau:

  + Tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung Chứng chỉ kế toán viên;

  + Cho tổ chức, cá nhân khác ngoài đơn vị mình đang làm việc thuê, mượn, sử dụng Chứng chỉ kế toán viên, Chứng chỉ kiểm toán viên của mình để đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hoặc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại đơn vị nơi mình thực tế không làm việc theo hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian.

  - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thuê, mượn, sử dụng Chứng chỉ kế toán viên, Chứng chỉ kiểm toán viên của người không làm việc hoặc làm việc theo hợp đồng lao động không đảm bảo là làm toàn bộ thời gian tại đơn vị mình để đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

  - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi giả mạo Chứng chỉ kế toán viên.

  - Hình thức xử phạt bổ sung:

  + Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

  + Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán trong thời gian từ 03 tháng đến 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành đối với kế toán viên hành nghề thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

  - Biện pháp khắc phục hậu quả:

  Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

  Như vậy, quy định xử phạt thì không quy định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của tổ chức thuê hay đình chỉ hoạt động tổ chức thuê.

  Tổ chức thuê Chứng chỉ kế toán viên của người khác có bị đình chỉ hoạt động không?

  Theo Điều 69 Luật kế toán 2015

  Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  - Không bảo đảm một, một số hoặc toàn bộ các điều kiện quy định tại Điều 60 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

  - Có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng.

  Như vậy, tổ chức không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 60 của Luật kế toán 2015 thì bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán. 

  Theo Điều 3 Luật kế toán 2015 về Giải thích từ ngữ

  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  ...

  - Kế toán viên hành nghề là người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật này.

  Tại Điều 60 Luật kế toán 2015 về Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

  - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  + Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

  + Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

  + Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

  + Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

  - Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  + Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

  + Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;

  + Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

  - Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  + Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

  + Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

  + Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

  - Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  + Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

  + Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;

  + Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

  + Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

  - Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đã bị thu hồi thì doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo ngay cho cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục xóa cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp, chi nhánh.

  Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không đảm bảo điều kiện kinh doanh về số lượng kế toán viên hành nghề - tức không có kế toán viên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật - trong 03 tháng liên tục thì bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán.

   
   
  155 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận