Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chủ đề   RSS   
 • #596838 03/01/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2221)
  Số điểm: 77764
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Ngày 31/12/2022, Nghị quyết 170/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Trong đó, quy định các đối tượng, nội dung, hình thức, thời gian lấy ý kiến như sau:

  1. Đối tượng lấy ý kiến

  Theo Nghị quyết 170/NQ-CP quy định về đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm:

  - Các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

  - Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội;

  - Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác;

  - Các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học.

  2. Nội dung lấy ý kiến

  Cụ thể, các nội dung lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm:

  - Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

  - Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm:

  (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

  (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

  (3) Phát triển quỹ đất;

  (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

  (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai;

  (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất;

  (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất;

  (8) Phân cấp, giảm sát, kiểm soát quyền lực;

  (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

  Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Kế hoạch này.

  lay-y-kien-nhan-dan-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi

  - Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau:

  + Các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

  (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

  (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

  (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

  (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa;

  (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai;

  (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

  + Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác:

  (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

  (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất;

  (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

  (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất;

  (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;

  (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể;

  (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

  (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

  (Khoản 2 Mục II Kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết 170/NQ-CP)

  3. Hình thức lấy ý kiến

  Hình thức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được quy định như sau:

  - Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tại mục III Kế hoạch này hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: luatdatdai@monre.gov.vn

  - Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm áp dụng đối với các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác; các chuyên gia, nhà khoa học. 

  - Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn

  - Thông qua cổng thông tin điện tử của Quốc hội, cổng thông tin điện tử Chính phủ. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

  4. Thời gian lấy ý kiến

  Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03/01/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

  Xem chi tiết tại Nghị quyết 170/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 31/12/2022.

   
  524 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (15/04/2023) ThanhLongLS (03/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận