Tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm theo TT23

Chủ đề   RSS   
 • #399937 19/09/2015

  clover2808

  Female
  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2014
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1 lần


  Tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm theo TT23

  Theo TT23, thì:

  Điều 8. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

  Trả lương khi người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

  1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

  Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

  =

  Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

  x

  Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

  +

  Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

  x

  Mức ít  nhất 30%

   

  + 20% x

  Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

  x

  Số giờ làm thêm vào ban đêm

  Trong đó:

  a) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này;

  b) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

  - Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

  - Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

  - Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.


  theo đó, tôi hiểu là tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm chia làm 2 trường hợp: 

  1. Làm thêm giờ vào ban đêm, không có làm thêm giờ vào ban ngày.

  2. Làm thêm giờ vào ban đêm và có làm thêm giờ vào ban ngày trước đó.

  Vậy, tiền lương tăng ca ban đêm sẽ chia làm 3 trường hợp tương ứng với ngày làm việc thường, ngày nghỉ hàng tuần và ngày lễ, tết.

   

  TH 1: Ngày thường:

  1. Không làm thêm giờ vào ban ngày:

  Tỷ lệ: 150% + 30% + 20%= 200%
  2. Có làm thêm giờ vào ban ngày:

  Tỷ lệ: 150% + 30% + 20%*150%*100% = 210%

  TH 2: Ngày nghỉ hàng tuần:

  1. Không làm thêm giờ vào ban ngày:

  Tỷ lệ: 200% + 30% + 20%*200%= 270%
  2. 
  Có làm thêm giờ vào ban ngày:

  Tỷ lệ: 200% + 30% + 20%*200%*150% = 290%


  TH 3: Ngày lễ, tết:

  1. Không làm thêm giờ vào ban ngày:

  Tỷ lệ: 300% + 30% + 20%*300%= 390%

  2. Có làm thêm giờ vào ban ngày:

  Tỷ lệ: 300% + 30% + 20%*300%*150% = 420%

  Hay:

  Tiền làm thêm giờ vào ban đêm chỉ áp dụng cho ngày thường, còn những ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ nếu NLĐ đi làm thì đã tính là tăng ca không phân biệt ngày hay đêm?

  Xin luật sư tư vấn là tôi hiểu như trên có đúng không? Nhờ luật sư hướng dẫn thêm ạ.

   
  4600 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận