Tính pháp lý như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #512011 11/01/2019

  Tính pháp lý như thế nào?

  Cho mình hỏi:

  Thông tư quy định về việc....và Quyết định ban hành Quy định/Quy chế của Bộ trưởng thì khác và giống nhau như thế nào?

   
  824 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận