Tìm văn bản tiếng Anh

Chủ đề   RSS   
 • #268820 12/06/2013

  Tìm văn bản tiếng Anh

  Em đang rất muốn tìm bản tiếng Anh của:

  1. Nghị định 74/2012 (29/9/2012) về chức năng, nghĩa vụ và quyền hạn của Văn phòng Chính phủ; 

  2. Quyết định 1368/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

  Mong các cao thủ ra tay giúp đỡ. Xin vô cùng biết ơn và hậu tạ trong lòng!!! :X

   
  5344 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận