Tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

Chủ đề   RSS   
 • #608767 20/02/2024

  beryahh

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/12/2023
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 195
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

  Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” là hình thức khen thưởng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để ghi nhận sự cống hiến của cá nhân trong và ngoài ngành Ngân hàng có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam.

  Tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

  Theo Điều 13 Thông tư 25/2023/TT-NHNN quy định về tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” như sau:

  1. Đối với cá nhân đã và đang công tác trong ngành Ngân hàng

  - Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên (tính cho tổng thời gian dùng để xét tặng Kỷ niệm chương), có thời gian tham gia công tác trong ngành Ngân hàng đủ 20 năm đối với nam và đủ 15 năm đối với nữ;

  - Cá nhân đương nhiên được tặng Kỷ niệm chương gồm: cán bộ Ngân hàng được công nhận là liệt sỹ; cán bộ tham gia Ban trù bị thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam; cán bộ ngân hàng tham gia chiến trường B từ năm 1968 về trước; cán bộ ngân hàng được Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu: “Huân chương Sao vàng”, “Huân chương Hồ Chí Minh”, Huân chương Độc lập các hạng, “Anh hùng Lao động” và các đồng chí là Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;

  - Cá nhân ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương gồm: cán bộ công tác trong ngành Ngân hàng từ ngày 06/5/1951 đến ngày 07/5/1954 và có thời gian công tác liên tục đủ 10 năm; cán bộ ngân hàng tham gia chiến trường B, C, K thời kỳ kháng chiến chống Mỹ trước 30/4/1975 thì thời gian công tác được nhân hệ số 2 (một năm bằng 2 năm) khi xét tặng; cán bộ trước đây công tác trong ngành Ngân hàng được cử đi bộ đội, thanh niên xung phong, đi học hoặc điều động sang ngành khác sau đó tiếp tục về lại ngành Ngân hàng công tác thì thời gian đó vẫn được tính là thời gian công tác liên tục trong ngành Ngân hàng khi xét tặng.

  2. Đối với cá nhân ngoài ngành Ngân hàng (trừ cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư 25/2023/TT-NHNN):

  - Có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam;

  - Có sáng kiến hoặc công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thiết thực cho hoạt động ngành Ngân hàng Việt Nam;

  - Có những đóng góp trực tiếp, thiết thực về vật chất cho sự phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam.

  3. Đối với cá nhân là người nước ngoài:

  - Có thời gian công tác trong ngành Ngân hàng Việt Nam từ 10 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

  - Người nước ngoài làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam có nhiều công lao đóng góp cho ngành Ngân hàng bao gồm: mở rộng quan hệ hợp tác tài chính với các nước và các tổ chức tài chính quốc tế; vận động các tổ chức quốc tế, các nhà tài chính đóng góp, giúp đỡ tinh thần, vật chất; đóng góp về tư vấn, đào tạo, trợ giúp kỹ thuật và đóng góp khác cho ngành Ngân hàng Việt Nam trong quá trình hội nhập và hợp tác tài chính quốc tế;

  Theo đó 03 đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương bao gồm cá nhân trong và ngoài ngành ngân hàng và cá nhân là người nước ngoài. Trường hợp đặc biệt mang tính ngoại giao thì việc xét tặng kỷ niệm chương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

  Trường hợp không xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

  Căn cứ khoản 5 Điều 13 Thông tư 25/2023/TT-NHNN quy định về các trường hợp không được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” như sau:

  - Cá nhân bị kỷ luật buộc thôi việc;

  - Cá nhân đang bị cơ quan pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan pháp luật có thẩm quyền; đang trong thời gian xem xét kỷ luật và thi hành kỷ luật;

  - Cá nhân đã và đang chấp hành hình phạt tù (được hưởng án treo hoặc không được hưởng án treo), cải tạo không giam giữ.

  Lưu ý: Đối với cá nhân bị xử lý kỷ luật, thời gian thi hành kỷ luật không được tính vào thời gian để xét tặng Kỷ niệm chương. Sau khi hết thời hạn thi hành kỷ luật thì sau 01 năm mới xem xét tặng Kỷ niệm chương (Khoản 4 Điều 13 Thông tư 25/2023/TT-NHNN).

  Như vậy nếu cá nhân thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 13 Thông tư 25/2023/TT-NHNN thì thuộc diện không được xét kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”.

  Xem thêm chi tiết tại Thông tư 25/2023/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 28/02/2024.

   
  23 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận