Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng tàu khách trong vận tải đường sắt mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #611895 24/05/2024

  Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng tàu khách trong vận tải đường sắt mới nhất

  Đường sắt là một trong những giải pháp giao thông hiệu quả nhất hiện nay, phục vụ cho công việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước.
   
  Hiện nay trong quá trình hoạt động dịch vụ vận chuyển đường sắt thì cần có trường tàu, và trong đó tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng tàu khách được quy định tại Điều 5 Thông tư 15/2023/TT-BGTVT bao gồm:
   
  Tiêu chuẩn
   
  - Có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn trình độ sơ cấp trở lên về điều hành chạy tàu hỏa hoặc vận tải đường sắt;
   
  - Có đủ điều kiện sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
   
  - Trưởng tàu hàng phải có thời gian ít nhất 01 năm đảm nhận trực tiếp công việc của chức danh trưởng dồn hoặc có thời gian thử việc theo quy định của pháp luật về lao động với chức danh trưởng tàu hàng hoặc phó trưởng tàu khách phụ trách an toàn; trưởng tàu khách phải có thời gian ít nhất 01 năm đảm nhận trực tiếp công việc của chức danh trưởng tàu hàng hoặc phó trưởng tàu khách phụ trách an toàn;
   
  - Đạt yêu cầu sát hạch về nghiệp vụ trưởng tàu do doanh nghiệp sử dụng chức danh trưởng tàu tổ chức.
   
  Nhiệm vụ
   
  - Là người chỉ huy cao nhất trên tàu, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự, phục vụ khách hàng, hoạt động của các bộ phận làm việc trên tàu;
   
  - Lập biên bản với sự tham gia của người làm chứng về các trường hợp sinh, tử, bị thương, các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra trên tàu; lập hồ sơ vụ việc sự cố, tai nạn giao thông đường sắt theo quy định của pháp luật;
   
  - Thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý bằng đường sắt, các quy định khác của pháp luật và của doanh nghiệp sử dụng chức danh trưởng tàu;
   
  - Làm thủ tục xin cứu viện và tổ chức cứu viện;
   
  - Ghi chép, tổng hợp báo cáo các sự việc liên quan đến hành trình chạy tàu;
   
  - Trường hợp nhiều tàu ghép thành đoàn tàu khách thì trưởng tàu của tàu cuối cùng là người chỉ huy chung của đoàn tàu khách.
   
  Quyền hạn
   
  - Trong trường hợp cấp thiết, trưởng tàu khách có quyền yêu cầu đối với hành khách để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu và phải báo cáo ngay với điều độ chạy tàu hoặc nhà ga gần nhất về tình trạng cấp thiết;
   
  - Từ chối tiếp nhận nhân viên không đủ trình độ chuyên môn, sức khỏe làm việc theo chức danh trên tàu; tạm đình chỉ nhiệm vụ của nhân viên trên tàu vi phạm các quy định của pháp luật, của doanh nghiệp gây mất an toàn chạy tàu, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng. Báo cáo ngay với cấp có thẩm quyền để giải quyết khi thực hiện quyền từ chối quy định tại Điểm này;
   
  - Quyết định cho tàu dừng tại ga hoặc địa điểm thuận lợi nhất để cấp cứu người bị thương, chuyển giao người bị thương, bị chết cùng tài sản, giấy tờ liên quan cho trưởng ga hoặc công an, bệnh viện, chính quyền địa phương để giải quyết tiếp.
   
  =>> Theo đó trưởng tàu khách có tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn tại quy định nêu trên.
   
  26 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận