Tiêu chuẩn kết nạp đảng viên trong trường hợp là người Hoa

Chủ đề   RSS   
 • #602925 31/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tiêu chuẩn kết nạp đảng viên trong trường hợp là người Hoa

  Đây là nội dung tại Quy định 10-QĐ/TU năm 2021 tải ngày 21/7/2021 do tỉnh ủy tỉnh Yên Bái ban hành về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp, kết nạp lại đảng viên.
   
  Theo đó, Quy định tiêu chuẩn để kết nạp Đảng của một số đối tượng đặc biệt mà thông thường không đủ điều kiện về tiêu chuẩn trở thành đảng viên.
   
  tieu-chuan-ket-nap-dang-vien-trong-truong-hop-la-nguoi-hoa
   
  1. Tiêu chuẩn kết nạp đảng viên là người Hoa vào Đảng
   
  Chỉ xem xét, kết nạp quần chúng là người Hoa vào Đảng khi có đủ các điều kiện theo Thông tri 06-TT/TW năm 2004 của Ban Bí thư về việc kết nạp đảng viên là người Hoa và Hướng dẫn 42-HD/BTCTW năm 2005 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Thông tri 06-TT/TW năm 2004 của Ban Bí thư về việc kết nạp đảng viên là người Hoa, cụ thể như sau:
   
  (1) Tiêu chuẩn đối với người gốc Hoa
   
  - Đã được xác định là công dân Việt Nam (có quốc tịch Việt Nam).
   
  - Gia đình sinh sống từ 3 đời trở lên ở Việt Nam, gắn bó với các dân tộc Việt Nam. 
   
  (2) Tiêu chuẩn đối với công dân Việt Nam là con đẻ của đảng viên người Hoa
   
  Đối với công dân Việt Nam xin vào Đảng là con đẻ của đảng viên người Hoa (đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam) thì được xem xét kết nạp vào Đảng kịp thời khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu tại mục (2).
   
  - Qua thực tiễn hoạt động chứng tỏ người xin vào Đảng đã ra sức phấn đấu cho mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của Tổ quốc Việt Nam.
   
  - Góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. 
   
  - Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
   
  - Thực sự là người ưu tú, được cán bộ, đảng viên, người Hoa và quần chúng ở nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm. Có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đảng viên.
   
  - Đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận người xin vào đảng không vi phạm lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định hiện hành của Bộ Chính trị.
   
  (3) Thẩm quyền kết nạp đảng viên là người Hoa
   
  Do ban thường vụ huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xem xét, quyết định kết nạp những người Hoa đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Trường hợp còn vướng mắc (như còn có ý kiến khác nhau về lịch sử chính trị, tiêu chuẩn, điều kiện,... của người xin vào Đảng) thì xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy trước khi ra quyết định kết nạp đảng viên. Thủ tục tiến hành như sau:
   
  - Ban thường vụ huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy làm văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy kèm theo hồ sơ xét kết nạp đảng viên.
   
  - Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy thẩm định nội dung xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến để ban thường vụ huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện.
   
  2. Tiêu chuẩn kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo vào Đảng
   
  * Về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đối với người theo tôn giáo vào Đảng
   
  Người có đạo phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét kết nạp vào Đảng theo Quy định 06-QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo, cụ thể như sau:
   
  - Chỉ xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng theo tôn giáo trong các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.
   
  - Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, các điều kiện và tiêu chuẩn theo khoản 1, Điều 3 Quy định 10-QĐ/TU năm 2021 và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị; có uy tín và khả năng thuyết phục, vận động quần chúng.
   
  * Thủ tục và thẩm quyền kết nạp
   
  - Thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức đối với người theo tôn giáo được thực hiện theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.
   
  - Việc kết nạp quần chúng ưu tú là nhà tu hành vào Đảng do ban thường vụ huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xem xét, quyết định; việc kết nạp quần chúng ưu tú là chức sắc, chức việc tôn giáo vào Đảng phải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý bằng văn bản trước khi ban thường vụ huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ra quyết định kết nạp.
   
  Chi tiết Quy định 10-QĐ/TU năm 2021 tải ban hành ngày 21/7/2021.
   
  2171 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (29/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận