Tiếp nhận tiền công đức hiện nay phải mở tài khoản hoặc sổ ghi chép

Chủ đề   RSS   
 • #598834 20/02/2023

  phantrungnghia99
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/02/2022
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 4650
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 64 lần


  Tiếp nhận tiền công đức hiện nay phải mở tài khoản hoặc sổ ghi chép

   
  Theo quy định mới tại Thông tư 04/2023/TT-BTC việc tiếp nhận tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội được thể hiện như sau:
   
  Trong trường hợp tiếp nhận theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử: Phải mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng.
   
  Trường hợp tiếp nhận tiền mặt:
   
  + Cử người tiếp nhận và mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận.
   
  + Đối với tiền trong hòm công đức, hằng ngày hoặc hằng tuần phải kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận.
   
  + Đối với các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định, không phù hợp thì được thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào hòm công đức để kiểm đếm chung.
   
  + Đối với tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm an toàn, minh bạch
   
  Trường hợp tiếp nhận giấy tờ có giá: Phải mở sổ ghi tên giấy tờ có giá, số tiền ghi trên giấy tờ có giá, tổ chức phát hành.
   
  Trường hợp tiếp nhận kim khí quý, đá quý: Phải mở sổ ghi tên kim khí quý, đá quý và giá trị tương ứng theo tài liệu do cá nhân, tổ chức hiến, tặng cho cung cấp.
   
  Thông tin chi tiết tại thông tư 04/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 19/3/2023.
   
  180 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phantrungnghia99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599359   28/02/2023

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Tiếp nhận tiền công đức hiện nay phải mở tài khoản hoặc sổ ghi chép

  Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Hiện nay cụm từ “tiền công đức” chưa được định nghĩa rõ ràng trong các quy phạm pháp luật mà đối tượng điều chỉnh được xác định chỉ đơn giản là “tài sản quyên góp”, “khoản tài trợ”. Các khoản thu này phải đảm bảo điều kiện chung nhất là phải dựa trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân. Khi tiếp nhận tiền quyên góp, tài trợ của cá nhân, tổ chức bên ngoài, cơ sở tôn giáo phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức quyên góp, nêu rõ mục đích, địa bàn, cách thức, thời gian quyên góp, phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp.

  Theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 162/2017, hoạt động quyên góp phải có sổ sách thu, chi bảo đảm công khai, minh bạch. Tài sản được quyên góp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ cho hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và từ thiện xã hội. Cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo không cần phải báo cáo cho đơn vị quản lý nhà nước. Cơ quan nhà nước chỉ tiếp nhận thông báo về hoạt động quyên góp, có trách nhiệm kiểm tra tài sản quyên góp có được lên sổ sách thu, chi công khai hay không; tài sản quyên góp có được sử dụng đúng mục đích đã thông báo hay không;…

   
  Báo quản trị |  
 • #599409   28/02/2023

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1320)
  Số điểm: 10361
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  Tiếp nhận tiền công đức hiện nay phải mở tài khoản hoặc sổ ghi chép

  Mình thấy việc đưa ra một quy định chung để quản lý, lưu giữ số tiền công đức này là phù hợp. Đây cũng là một căn cứ để kiểm soát nêu như có thông tin tố cáo, tố giác về việc lừa đảo, trục lợi từ tiền công đức, tài trợ thì cơ quan chức năng có thể kiểm tra và xử lý ngay. 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #600427   23/03/2023

  nguyenhuuvi98
  nguyenhuuvi98
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 47 lần


  Tiếp nhận tiền công đức hiện nay phải mở tài khoản hoặc sổ ghi chép

  Cảm ơn thông tin của tác giả. Việc đưa ra các quy định để quản lý tiền công đức, tiền tài trợ là cần thiết trong bối cảnh xã hội hiện nay. Việc làm này giúp ngăn chặn việc ăn chặn, biến thủ, trục lợi từ tiền công đức do nhiều người đóng góp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, nguồn tiền công đức được sử dụng đúng mục đích.

   
  Báo quản trị |  
 • #600968   30/03/2023

  Tiếp nhận tiền công đức hiện nay phải mở tài khoản hoặc sổ ghi chép

  Cảm ơn bài viết của bạn. Cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng kim khí quý, đá quý, bao gồm tổ chức bán đấu giá, bán cho ngân hàng thương mại hoặc đưa vào lưu giữ, trưng bày tùy theo yêu cầu quản lý và nguyện vọng của cá nhân, tổ chức hiến, tặng cho.

   
  Báo quản trị |