Tiền thưởng thêm từ hoàn thành tốt hợp đồng có cần phải xuất hóa đơn không?

Chủ đề   RSS   
 • #587086 30/06/2022

  Tiền thưởng thêm từ hoàn thành tốt hợp đồng có cần phải xuất hóa đơn không?

  Trường hợp một hợp đồng kinh tế có quy định về khoản thưởng thêm nếu hoàn thành tốt hợp đồng thì có cần phải xuất hóa đơn hay không?
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:
   
  "Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
  1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.
  Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.
   
  Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.
  Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định."
   
  =>> Như vậy căn cứ quy định trên thì trường hợp có phát sinh khoản chi tiền thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng thì không phải lập hóa đơn giá trị gia tăng mà chỉ cần lập chứng từ thu, chi. Bên chi sẽ căn cứ chứng từ thu, chi để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:
   
  "Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
   
  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi
  nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
   
  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
   
  b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
   
  c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt."
   
  Như vậy doanh nghiệp khi chi khoản tiền thưởng cho đối tác khi hoàn thành tốt hợp đồng thì để tính vào chi phí hợp lý cần có:
   
  - Hợp đồng có điều khoản quy định tiền thưởng cho việc hoàn thanh tốt nghĩa vụ trong hợp đồng.
   
  - Có chứng từ chi hợp pháp
   
  Trường hợp này chỉ lập chứng từ chi, không xuất hóa đơn nên không cần phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt nếu thanh toán có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn nên sử dụng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để dễ dàng chứng minh nghĩa vụ thuế của mình khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan thuế.
   
  1110 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587204   30/06/2022

  leehuy97
  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (214)
  Số điểm: 1398
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Theo như quy định trên thì có 2 trường hợp về vấn đề xuất hóa đơn khi thanh toán: Một là Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định tuy nhiên trường hợp này chỉ cần lập phiếu chứng từ thu chi.

  Trường hợp 2 tùy vào khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà xuất hoặc không xuất hóa đơn chịu thuế. Vd thanh toán khoản tiền từ 20 triệu đồng trở lên thì cần phải xuất hóa đơn để làm minh chứng chịu thuế khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan thuế.

   

   
  Báo quản trị |