Tiền thưởng hỗ trợ học sau đại học có chịu thuế TNCN không?

Chủ đề   RSS   
 • #570841 28/04/2021

  s182.1

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/03/2020
  Tổng số bài viết (30)
  Số điểm: 780
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 3 lần


  Tiền thưởng hỗ trợ học sau đại học có chịu thuế TNCN không?

  Cho mình hỏi tiền thưởng (hỗ trợ học sau đại học) ví dụ bằng Thạc sĩ nữ 60 triệu thì khoản tiền này có bị đóng thuế Thu nhập cá nhân không?

   

   
  430 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #570846   28/04/2021

  jellannm
  jellannm
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (889)
  Số điểm: 6129
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 112 lần


  Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

  "Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

  2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

  ...

  e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây: 

  e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

  e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

  e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

  e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

  e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

  e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

  e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

  e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

  Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

  e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

  e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

  e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền."

   Theo thông tin anh cung cấp thì khoản tiền thưởng của mình không thuộc trường hợp từ điểm e.1 đến e.4 do đó sẽ chịu thuế TNCN khi nhận thưởng.

   

   

   
  Báo quản trị |