Tiền thuê đất trả tiền hàng năm

Chủ đề   RSS   
 • #609742 20/03/2024

  Tiền thuê đất trả tiền hàng năm

  Công ty tôi đàng thuê nhà của nhà nước (nhà 2 tầng, mỗi tầng 100m m²) tầng 1 Công ty tôi thuê 100 m², tầng 2 Công ty B thuê

  Công ty tôi trả tiền thuê nhà hàng tháng là 100 m² x 220.000 đ/m² = 22 triệu đồng

  Công ty tôi trả tiền thuê đất hàng năm với diện tích 100 m² x Đơn giá thuê đất?

  Hỏi Cơ quan thuế thu tiền thuê đất hàng năm trên 100 m² có đúng không? và cơ quan thuế tính tiền thuê đất với cơ quan B theo diện tích nào?

   

   
  94 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: