Tiền phạt vi phạm giao thông có được trừ khi tính thuế TNDN?

Chủ đề   RSS   
 • #536498 31/12/2019

  Tiền phạt vi phạm giao thông có được trừ khi tính thuế TNDN?

  Xin chào luật sự, xin luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

  Công ty tôi kinh doanh, cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng. Nhân viên công ty tôi dùng xe tải chở hàng cho công ty thì bị cảnh sát giao thông thổi phạt 2.000.000 đồng vì xe tải của công ty chở hàng cồng kềnh. Cho tôi hỏi khoản tiền này ai chịu? Kế toán hạch toán như thế nào? Khi làm quyết toán thuế TNDN khoản phạt này có được đưa vào chi phí được trừ hay không?

  Theo quy định, tùy theo hợp đồng của nhân viên với công ty mà có thể xác định trách nhiệm khác nhau. Nếu là hợp đồng lao động và do công ty quy định mức chở thì với số tiền phạt công ty phải chịu hoặc nếu hợp đồng giữa nhân viên và công ty là hợp đồng giao khoán thì nhân viên của công ty bạn tự chịu trách nhiệm với số tiền phạt.

  Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

  "2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật."

  Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì khoản phạt này không được đưa vào chi phí được trừ.

   

   
  4334 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận