Tiền ăn giữa ca, tiền làm thêm giờ có phải đóng BHXH?

Chủ đề   RSS   
 • #480835 31/12/2017

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1414)
  Số điểm: 11856
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Tiền ăn giữa ca, tiền làm thêm giờ có phải đóng BHXH?

  Khoản 3 Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH đã liệt kê 14 khoản không phải đóng BHXH bắt buộc:
  “3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động”.
   
  Như vậy, tiền ăn giữa ca sẽ không phải đóng BHXH.
   
  Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH, thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.
  Điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định: 
  “a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương”.
   
  Như vậy, tiền làm thêm giờ sẽ không phải đóng BHXH (do nó không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và không được chi trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương).
   
   
  5266 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587728   17/07/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 5031
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 61 lần


  Tiền ăn giữa ca, tiền làm thêm giờ có phải đóng BHXH?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Do đó, tiền lương làm thêm giờ sẽ thuộc trường hợp quy định là khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Vì vậy, tiền lương làm thêm giờ sẽ không phải đóng BHXH.

   

   
  Báo quản trị |