Thuế thu nhập đối với cá nhân ký hợp đồng với công ty nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #573171 30/06/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 193 lần


  Thuế thu nhập đối với cá nhân ký hợp đồng với công ty nước ngoài

  Theo Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

   

  "Điều 1. Người nộp thuế

  ...

  Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

   

  Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;"

   

  Theo đó, cá nhân ký HĐLĐ với nước ngoài, thu nhập từ tiền lương do nước ngoài chi trả thì áp dụng quy định về thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương.

   

  Cá nhân này áp dụng Điều 7, 8 và 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC để xác định thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ.

   

  Cơ quan thuế quản lý áp dụng điểm b.2 khoản 9 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC:

   

  "Điều 7. Địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu:

   

  b.2) Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

   

  Hồ sơ đăng ký thuế như quy định tại Điểm b.1 Khoản này, đồng thời bổ sung bản sao văn bản bổ nhiệm của Tổ chức sử dụng lao động trong trường hợp cá nhân người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân được cử sang Việt Nam làm việc nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài."

   

  Theo đó, cá nhân làm việc ở đâu thì cơ quan thuế ở địa điểm đó quản lý.

   

  Việc kê khai thuế áp dụng khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

   

  "2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh

   

  a) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế bao gồm:

  ...

  a.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý."

   

   

   
  692 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận