Thuê nhân sự bên ngoài phục vụ cho đấu thầu qua mạng

Chủ đề   RSS   
 • #598623 12/02/2023

  Thuê nhân sự bên ngoài phục vụ cho đấu thầu qua mạng

  Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định:

  Điều 30. Quy định về nhân sự chủ chốt, thiết bị

  1. Yêu cầu về nhân sự chủ chốt:

  a) Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa:

  - Đối với phần công việc cung cấp hàng hóa, E-HSMT không được đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt;

  - Đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân sự thực hiện dịch vụ liên quan phải có trình độ cao thì không yêu cầu về nhân sự chủ chốt;

  - Trường hợp các dịch vụ liên quan có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có trình độ, hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp này. Trường hợp yêu cầu huy động nhân sự chủ chốt, trong tờ trình phê duyệt E-HSMT phải nêu rõ lý do để chủ đầu tư xem xét, quyết định. Chủ đầu tư, bên mời thầu phải bảo đảm việc yêu cầu huy động nhân sự chủ chốt không dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

  b) Đối với gói thầu xây lắp:

  Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong E-HSMT cho phù hợp. E-HSMT không được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh đó hoặc đối với các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông.

  c) Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn:

  Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi hỏi nhân sự có chuyên môn cao thì không được yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp này. Trường hợp yêu cầu huy động nhân sự chủ chốt, trong tờ trình phê duyệt E-HSMT phải nêu rõ lý do để chủ đầu tư xem xét, quyết định. Chủ đầu tư, bên mời thầu phải bảo đảm việc yêu cầu huy động nhân sự chủ chốt không dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. E-HSMT không được yêu cầu nhân sự chủ chốt đối với công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông.

  d) Đối với gói thầu nêu tại các điểm a, b và c khoản này có yêu cầu về nhân sự chủ chốt, trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi nhân sự không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì E-HSDT bị loại.

  …”

  Như vậy, quy định về đấu thầu qua mạng đối với yêu cầu về nhân sự của từng gói đấu thầu là khác nhau, được quy định như trên, không quan trọng là nhân sự đó là chính thức trong doanh nghiệp hay là nhân sự thuê lại.

   
  2484 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599135   26/02/2023

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Thuê nhân sự bên ngoài phục vụ cho đấu thầu qua mạng

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Đối với hoạt động đấu thầu qua mạng, pháp luật quy định điều kiện về nhân sự thực hiện như trên, theo đó, luật chỉ điều chỉnh về mặt trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đối với nhân sự thực hiện đấu thầu mà không yêu cầu phải là nhân sự thuộc công ty. Theo mình, bởi tính yêu cầu bảo mật không cao, cũng như hoạt động không mang tính chất thường xuyên, do đó, không đặt quy định nhân sự thực hiện đấu thầu phải thuộc công ty, mà hoàn toàn có thể thuê nhân sự bên ngoài để đảm bảo yêu cầu chuyên môn.

   
  Báo quản trị |