Thuê nhân công ngoài để thi công công trình có phải quyết toán thuế TNCN không?

Chủ đề   RSS   
 • #517590 02/05/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Thuê nhân công ngoài để thi công công trình có phải quyết toán thuế TNCN không?

  Công ty có dự án đầu tư xây dựng và khoán vật tư nhân công cho Đội thi công xây dựng (không phải nhân viên công ty). Vậy công ty có phải quyết toán thuế TNCN có khoản chi phí nhân công này không?

   
  4821 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517597   02/05/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1358)
  Số điểm: 11477
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Theo hướng dẫn tại Công văn 2547/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài do Tổng cục Thuế ban hành cho một trường hợp tương tự có nêu :

  "Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Công ty) ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt đường ống, duy tu, sửa chữa các công trình cấp thoát nước, chăm sóc cây xanh, xây dựng cầu đường ... thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này."

  Tại buổi Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2019, Cục thuế TP.HCM có vận dụng công văn trên và hướng dẫn  như sau: Trường hợp công ty ký hợp đồng với cá nhân/nhóm cá nhân không kinh doanh để thi công công trình thì công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi trả thu nhập. Cuối năm, công ty thực hiện thống kê thu nhập và số thuế đã khấu trừ trong năm của cá nhân trên tờ khai quyết toán của DN, không thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân này.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #561884   31/10/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1102)
  Số điểm: 8090
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 92 lần


  Thực tế việt quyết toán thuế dựa vào người sử dụng lao động và người lao động trong công ty, người lao động ở đây trường hợp này muốn nhắm đến là người thực hiện lao động theo hợp đồng chứ không phải những người thuê và được thuê để làm một công việc tạm thời sau đó quyêt toán thuế cho họ là không đúng.

   
  Báo quản trị |  
 • #561934   31/10/2020

  Theo mình sẽ áp dụng quy định dưới đây: 
   
  Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:
   
  "Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế
   
  i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
   
  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
   
  Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
   
  Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
   
  Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết."
  Cập nhật bởi Miinhh ngày 31/10/2020 07:46:39 CH chưa chỉnh phông
   
  Báo quản trị |