Thuận tình ly hôn là vụ việc dân sự hay là vụ án dân sự?

Chủ đề   RSS   
 • #599189 27/02/2023

  Nguyenlynh130318

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:27/02/2023
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thuận tình ly hôn là vụ việc dân sự hay là vụ án dân sự?

  Thuận tình ly hôn là vụ việc dân sự hay là vụ án dân sự? Xin mọi người cho mình ý kiến với ạ.

   
  269 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599223   27/02/2023

  Thuận tình ly hôn là vụ việc dân sự hay là vụ án dân sự?

  Chào bạn, mình có một vài thông tin hỗ trợ vấn đề của bạn như sau:

  Theo quy định tại Điều 1 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì:

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng dân sự

  Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Tòa án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự); trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, việc dân sự (sau đây gọi chung là vụ việc dân sự) tại Tòa án; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài; thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, của cá nhân, của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) có liên quan nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật.

  [...]”

  Như vậy, theo quy định nói trên thì các thuật ngữ Vụ án dân sự, Việc dân sự, Vụ việc dân sự được hiểu như sau:

  - Vụ án dân sự là các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động;

  - Việc dân sự là các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động;

  - Vụ việc dân sự là bao gồm cả vụ án dân sự, việc dân sự.

  Có thể thấy, dấu hiệu pháp lý cơ bản nhất để phân biệt Vụ án dân sự và Việc dân sự là yếu tố có tranh chấp hay không. Theo đó, Việc dân sự không có tranh chấp xảy ra còn Vụ án dân sự có tranh chấp xảy ra. Như vậy, thuận tình ly hôn do hai bên tự nguyện và thỏa thuận với nhau, không có sự tranh chấp nên được coi là Việc dân sự.

  Hy vọng thông tin của mình hữu ích cho bạn.

   
  Báo quản trị |