Thủ tục xin cấp mã số thuế khi doanh nghiệp làm cho nhân viên

Chủ đề   RSS   
 • #412309 06/01/2016

  Thủ tục xin cấp mã số thuế khi doanh nghiệp làm cho nhân viên

  Chào các bạn, đây là tài liệu hướng dẫn TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP ĐĂNG KÝ THUẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, của Bộ tài chính ban hành. Có hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện và mẫu hồ sơ

   

   
  3612 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận