Thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân

Chủ đề   RSS   
 • #501351 02/09/2018

  tangoctram1101ulaw
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/10/2015
  Tổng số bài viết (134)
  Số điểm: 2194
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 82 lần


  Thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân

  Hiện nay, các thủ tục cần làm để xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn được điều chỉnh bởi Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Luật Hộ tịchNghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Cụ thể:

  Tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định: “Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình”.
  Căn cứ vào quy định trên và quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, để xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn, cần làm các thủ tục yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân :

  Về thẩm quyền, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của ông thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (căn cứ khoản 1 Điều 21 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP).

  Về thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (căn cứ Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP):
  - Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định tại Phụ lục V kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số  ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.
  - Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh (Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn).
  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu. Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

   
  1643 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận