Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #533675 27/11/2019

  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

  Câu hỏi: Tên công ty/doanh nghiệp có được thay đổi hay không? Trình tự, thủ tục?

  Trả lời:

  Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014

  Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

  Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp sẽ được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp sẽ bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ,… Việc đổi tên doanh nghiệp là thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Căn cứ Điều 31 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì tên doanh nghiệp có thể được thay đổi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi. Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

  Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

  Nội dung Thông báo bao gồm:        

  Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

  Tên dự kiến thay đổi;

  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

  Quyết định/ Biên bản họp phải ghi rõ việc thay đổi tên doanh nghiệp.

  Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

   
  1668 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lananh8998 vì bài viết hữu ích
  Camgiangsn (29/11/2019) ThanhLongLS (28/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #533869   29/11/2019

  Mình bổ sung thêm các thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi tên công ty.

  1. Thay đổi con dấu công ty
  Do nội dung con dấu của công ty bao gồm tên công ty và mã số công ty. Vì vậy, khi thay đổi tên công ty thì con dấu pháp nhân của công ty cũng phải thay đổi. Sau khi tạo con dấu mới, công ty phải thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở trước khi sử dụng.
   
  2. In ấn lại hóa đơn giá trị gia tăng VAT
  Đối với các doanh nghiệp phải có hóa đơn VAT thì sau khi thay đổi tên công ty cũng cần phải thay đổi hóa đơn VAT vì trong hóa đơn bắt buộc phải có tên của công ty.
  Cách 1: Đóng dấu mới vào hóa đơn và thông báo thay đổi mẫu hóa đơn đặt in cho cơ quan thuế.
  - Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu công ty vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên mới vào bên cạnh tiêu thức tên đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (theo mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).
  - Trường hợp công ty khi thay đổi tên thông báo phát hành số lượng hóa đơn còn tiếp tục sử dụng không có hóa đơn mẫu hoặc các chi nhánh trực thuộc sử dụng chung mẫu hóa đơn với trụ sở chính khi thông báo phát hành hóa đơn không đủ hóa đơn mẫu thì được sử dụng 01 số hóa đơn đầu tiên sử dụng theo tên mới hoặc được phân bổ để làm hóa đơn mẫu. Trên hóa đơn dùng làm mẫu gạch bỏ số thứ tự đã in sẵn và đóng chữ “Mẫu” để làm hóa đơn mẫu. Các hóa đơn dùng làm hóa đơn mẫu không phải thực hiện thông báo phát hành (không kê khai vào số lượng hóa đơn phát hành tại Thông báo phát hành hóa đơn).
  Cách 2: Thông báo hủy hóa đơn cũ còn tồn đọng, đặt in hóa đơn mới và thông báo sử dụng mẫu hóa đơn mới cho cơ quan thuế.
   
  Báo quản trị |