Thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở

Chủ đề   RSS   
 • #470713 13/10/2017

  vucaotien93

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2017
  Tổng số bài viết (22)
  Số điểm: 242
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 2 lần


  Thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở

  Xin chào mọi người. 

  Em muốn đang làm thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở cho Công ty C(Công ty cổ phần) thì mọi người cho em hỏi trình tự, thủ tục thành lập? Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận? Chủ doanh nghiệp có được đứng đầu tổ chức công đoàn không?

  Tiện thể bác nào có biểu mẫu thì cho em xin luôn.

  Em xin chân thành cảm ơn!

   
  13414 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #470764   13/10/2017

  nguyenloi310
  nguyenloi310
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2016
  Tổng số bài viết (150)
  Số điểm: 1686
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 58 lần


  Trình tự thành lập Công đoàn cơ sở tại điều 17 Điều lệ công đoàn Việt Nam 2013 (được hướng dẫn bởi Điều 13 Hướng dẫn 238/HD-TLĐ năm 2014). Bạn xem thêm các mẫu liên quan tại Hướng dẫn 238/HD-TLĐ năm 2014.
   
  Chủ doanh nghiệp - người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đủ điều kiện, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động.
   
  Công đoàn là tổ chức của người lao động lập ra theo qui định của pháp luật lao động và công đoàn, nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.
   
  Vì vậy về nguyên tắc, đại diện theo pháp luật cho người sử dụng lao động không thể đồng thời kiêm nhiệm là chủ tịch công đoàn. 
   
   
  Báo quản trị |  
 • #470785   13/10/2017

  thanhtamlkt
  thanhtamlkt
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/11/2014
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 1228
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 32 lần


  Căn cứ theo quy định tại Luật Công Đoàn 2012, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn Điều lệ công đoàn Việt Nam số 238/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày 04/03/2014.

  - Trước tiên để thành lập công đoàn cơ sở thì công ty bạn phải đáp ứng các điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định, cụ thể:

  + Có ít nhất 05 đoàn viên công đoàn hoặc 05 người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

  + Có tư cách pháp nhân.

  - Đáp ứng được các điều kiện rồi thì trình tự thành lập Công đoàn cơ sở như sau:

  Bước 1: Thành lập Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở

  Người lao động có quyền yêu cầu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi gần nhất hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ sở tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

  Khi có từ 03 người lao động trở lên đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam thì người lao động tự tập hợp, bầu trưởng ban vận động để tổ chức vận động thành lập công đoàn cơ sở. Trường hợp có một người lao động là đoàn viên công đoàn thì đoàn viên công đoàn có quyền tập hợp người lao động và làm trưởng ban vận động, nếu số đoàn viên công đoàn nhiều hơn (dưới 5 đoàn viên) thì bầu trưởng ban vận động trong số đoàn viên công đoàn.

  Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở chấm dứt nhiệm vụ sau khi bầu được ban chấp hành công đoàn cơ sở.

  Bước 2: Tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở

  Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở đề nghị công đoàn cấp trên hướng dẫn việc tổ chức hội nghị thành lập công đoàn cơ sở.

  Nội dung hội nghị thành lập công đoàn cơ sở gồm:

  - Báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập công đoàn và tổ chức thành lập công đoàn cơ sở.

  - Báo cáo danh sách người lao động có đơn tự nguyện gia nhập công đoàn.

  - Tuyên bố thành lập công đoàn cơ sở.

  - Bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở.

  - Thông qua chương trình hoạt động của công đoàn cơ sở.

  Việc bầu cử ban chấp hành công đoàn tại hội nghị thành lập công đoàn cơ sở thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, người trúng cử phải có số phiếu tán thành quá một phần hai (1/2) so với số phiếu thu về. Phiếu bầu cử tại hội nghị thành lập công đoàn cơ sở phải có chữ ký của trưởng ban vận động thành lập công đoàn cơ sở ở góc trái, phía trên phiếu bầu.

  Bước 3: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Liên đoàn lao động cấp huyện, Công đoàn ngành) ra quyết định công nhận

   Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm thẩm định tính hợp pháp của quá trình thành lập Công đoàn cơ sở.

   - Trường hợp đủ điều kiện thì ra các quyết định: công nhận đoàn viên, công nhận Công đoàn cơ sở, công nhận Ban chấp hành.

   - Trường hợp không đủ điều kiện công nhận thì thông báo bằng văn bản tới Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở.

   * Hồ sơ đề nghị công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở:

   Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi kết thúc hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở sở gửi hồ sơ, đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quyết định công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, hồ sơ gồm:

   + Văn bản đề nghị công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở;

   + Danh sách đoàn viên, kèm theo đơn gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động;

   + Biên bản hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở;

   + Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

  Công đoàn là tổ chức của người lao động lập ra theo quy định của pháp luật lao động và công đoàn, nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Công đoàn phải có ban chấp hành công đoàn, theo đó chủ tịch công đoàn là người đứng đầu ban chấp hành, đều trên cơ sở được đại hội công đoàn bầu ra theo nhiệm kỳ. Chủ tịch công đoàn là lãnh đạo cao nhất của công đoàn, đại diện cho tập thể người lao động. Vì vậy về nguyên tắc, đại diện theo pháp luật cho người sử dụng lao động không thể đồng thời kiêm nhiệm là chủ tịch công đoàn.

  Cập nhật bởi thanhtamlkt ngày 13/10/2017 09:24:13 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #470803   13/10/2017

  Bạn liên hệ Liên đoàn lao động quận/huyện nơi công ty bạn có trụ sở để hỏi thủ tục và xin biểu mẫu là chính xác nhất. Tôi thấy các địa phương hay có mẫu riêng lắm.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #470815   14/10/2017

  pukachi_kw
  pukachi_kw

  Female
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/08/2017
  Tổng số bài viết (112)
  Số điểm: 995
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 33 lần


  Quy trình thành lập Công đoàn cơ sở hiện nay:

  Bước 1. Thành lập Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở (sau đây gọi tắt là Ban vận động):

  - Điều kiện thành lập Ban vận động: Khi có từ ba người lao động trở lên đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

  - Người lao động (có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam) tự tập hợp, thống nhất bầu Trưởng ban vận động.

  - Ban vận động có trách nhiệm: tổ chức vận động thành lập Công đoàn cơ sở; vận động người lao động tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam; đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn việc tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở.

  Bước 2: Tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở:

  - Nội dung hội nghị gồm:

  - Báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập công đoàn và tổ chức thành lập Công đoàn cơ sở;

  - Báo cáo danh sách người lao động có đơn tự nguyện gia nhập công đoàn (hoặc danh sách những người đã là đoàn viên công đoàn hiện đang công tác tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp);

  - Tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở;

  - Bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở;

  - Thông qua chương trình hoạt động của Công đoàn cơ sở.

  - Đối với việc bầu cử Ban chấp hành tại hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, người trúng cử phải có số phiếu tán thành quá 1/2 so với số phiếu thu về. Phiếu bầu cử phải có chữ ký của trưởng ban vận động ở góc trái, phía trên phiếu bầu.

  Bước 3: Ra quyết định công nhận Công đoàn cơ sở

  - Hồ sơ đề nghị công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở:

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi kết thúc hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở sở gửi hồ sơ, đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quyết định công nhận đoàn viên - Công đoàn cơ sở - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, hồ sơ gồm:

  + Văn bản đề nghị công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở;

  + Danh sách đoàn viên, kèm theo đơn gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động;

  + Biên bản hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở;

  + Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

  - Công đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định công nhận Công đoàn cơ sở:

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm thẩm định tính hợp pháp của quá trình thành lập Công đoàn cơ sở.

  + Trường hợp đủ điều kiện thì ra các quyết định: công nhận đoàn viên, công nhận Công đoàn cơ sở, công nhận Ban chấp hành.

  + Trường hợp không đủ điều kiện công nhận thì thông báo bằng văn bản tới Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn pukachi_kw vì bài viết hữu ích
  vucaotien93 (14/10/2017)
 • #470827   14/10/2017

  vucaotien93
  vucaotien93

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2017
  Tổng số bài viết (22)
  Số điểm: 242
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 2 lần


  E cảm ơn bác!

   
  Báo quản trị |